Mazowsze pomoże w wymianie źródeł ciepła. Gminy mogą otrzymać nawet 300 tys. zł

Samorząd Mazowsza uruchamia kolejny program służący walce ze smogiem. Sejmik przekazał 5 mln zł na dofinansowanie gminnych i miejskich programów wymiany urządzeń grzewczych czy zwiększania efektywności energetycznej. Nabór w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła 2023” trwa do 28 lutego br.

Jak wskazuje marszałek Adam Struzik, celem programu jest wsparcie gmin w walce z ubóstwem energetycznym.

– Wymiana źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne jest kluczowa w walce o lepsze powietrze. Stąd też nasz kolejny program wsparcia, który ma bezpośrednio przełożyć się na sprawniejszą wymianę kopciuchów i większą efektywność energetyczną. W dłuższej perspektywie, mieszkańcom i gminom pozwoli to na spore oszczędności, a powietrze będzie czystsze – podkreśla marszałek.

Pieniądze nie tylko na wymianę pieców

W puli jest 5 mln zł. Dotacja może wynieść do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych i maksymalnie 300 tys. zł. Do złożenia wniosku uprawnione są gminy z terenu województwa mazowieckiego, które realizują lub w 2023 r. uruchomią program udzielania mieszkańcom dodatku na zakup nośników energii lub dotacji do wymiany źródeł ciepła czy termomodernizacji budynków mieszkalnych. Pieniądze będzie można przeznaczyć także na wkład własny do innych programów i instrumentów finansowych, np. rządowego programu „Czyste powietrze”.

– Często mówi się, że zmiana sposobu ogrzewania jest kosztowna i nie opłaca się mieszkańcom. Dlatego wychodzimy naprzeciw temu problemowi i chcemy wspomóc najbardziej potrzebujących, tak by bariera finansowa nie zatrzymała koniecznych zmian. Co ważne, dofinansowanie będzie wypłacane „z góry”, w ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy – dodaje członkini zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska.

Mieszkańcy otrzymają pomoc od gmin

Jak wskazuje Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w urzędzie marszałkowskim, tegoroczna edycja jest pilotażem.

– Opracowując nowy program wsparcia, opieraliśmy się na danych i doświadczeniach, którymi podzieliły się z nami gminy. Lokalne samorządy mają swoje programy i narzędzia, które pomagają mieszkańcom w wymianie źródeł ciepła, a dzięki naszej nowej propozycji będą mogły zwiększyć nakłady finansowe na ten cel.

Marcin Podgórski podkreśla, że przekazane gminom środki będzie można przeznaczyć na wymianę węglowych źródeł ciepła, ale także na rekompensaty zwiększonych kosztów eksploatacji źródeł niskoemisyjnych po ich instalacji. Chodzi nie tylko o wymianę pieców, ale także instalację pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych czy przeprowadzenie termomodernizacji. Po stronie gmin leży wyselekcjonowanie najważniejszych potrzeb i miejsc, do których pieniądze powinny być skierowane.

Szczegóły naboru

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła 2023” można składać do 28 lutego 2023 r., wyłącznie za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu marszałkowskiego: /umwm/skrytka lub /umwm/SkrytkaESP). W przypadku awarii platformy ePUAP dopuszcza się możliwość złożenia wniosku na adres e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl.

Szczegóły naboru, regulamin i wzór formularza można znaleźć na stronie www.powietrze.mazovia.pl.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego