Łódzkie pamięta o bohaterach

W Łódzkiem pamiętamy o bohaterach, dlatego ogłaszamy drugi otwarty konkurs ofert na organizację wydarzeń historycznych, ważnych dla tożsamości naszego regionu.

Ogromny sukces zeszłorocznej inscenizacji Bitwy nad Wartą w Beleniu, a także łowickiej rekonstrukcji Bitwy nad Bzurą z 2021 r., zachęcił Zarząd Województwa Łódzkiego do dalszego wspierania inicjatyw popularyzujących naszą lokalną pamięć i tożsamość historyczną.

– Inscenizacje historyczne to lekcje historii na żywo, to najlepszy sposób przybliżenia dziejów polskiego oręża i upamiętnienia dawnych wydarzeń – mówi marszałek Grzegorz Schreiber. W związku z tym, chcąc dalej rozwijać hasło „Łódzkie pamięta”, ZWŁ ogłosił nowy program dotacyjny poświęcony najważniejszym wydarzeniom i postaciom z historii naszego regionu.

W ramach konkursu dotacyjnego dla organizacji pozarządowych „Łódzkie pamięta” planujemy wspierać inicjatywy popularyzujące wiedzę o wydarzeniach istotnych dla historii regionu łódzkiego. Jak chcemy osiągnąć ten cel? Na przykład przez organizację inscenizacji historycznych ważnych dla historii i tożsamości regionu łódzkiego, przez upamiętnienie 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, przez organizację wydarzeń historycznych ważnych dla tożsamości województwa, czy przez wykonanie i montaż w przestrzeni publicznej tablic upamiętniających wydarzenia i postacie ważne dla historii regionu.

Pula środków w konkursie to 300 tys. zł, a maksymalna wysokość dotacji, o którą można się ubiegać to 50 tys. Wkład własny to tylko 10% kosztów całkowitych zadania, z czego jedynie 5% to wkład gotówkowy (reszta może być uzupełniona wkładem osobowym lub rzeczowym).

Nabór trwa do 9 marca i odbywa się za pośrednictwem portalu witkac.pl.

Więcej informacji na https://www.lodzkie.pl/ w zakładce „Kultura”.

fot. Tomasz Grala/archiwum lodzkie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego