56 mln zł dla szpitali w Łódzkiem

56 mln zł z budżetu województwa trafi w tym roku do szpitali w regionie. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zakup nowego sprzętu oraz remonty. To oznacza większy komfort i lepszą diagnostykę dla pacjentów.

Prawie 19 mln otrzyma Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, a 8 mln – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi. Symboliczne czeki dyrektorom łódzkich szpitali wręczył dzisiaj Piotr Adamczyk, wicemarszałek województwa łódzkiego. W ostatnich tygodniach pieniądze zostały przyznane placówkom w regionie. Dofinansowanie dotyczy m.in. szpitali wojewódzkich w Skierniewicach, Piotrkowie Trybunalskim, Bełchatowie i Zgierzu.

Szpital im. M. Kopernika w  Łodzi otrzymał pieniądze w ramach profilaktyki onkologicznej i onkologii klinicznej.  Za te fundusze będzie można kontynuować przebudowę i rozbudowę Centrum Onkologii i Hematologii, Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej, Apteki oraz Izby Interwencyjnych Przyjęć Onkologicznych. Pieniądze zostaną również przeznaczone m.in. na zakup sprzętu i aparatury medycznej. Jest to największy projekt prowadzony w szpitalu. Dzięki dotacji pacjenci będą leczeni w lepszych warunkach. Profilaktyka onkologiczna jest bardzo ważna. Obniża śmiertelność społeczności regionu z powodu nowotworów złośliwych. Niestety choroby nowotworowe stają się coraz większym problemem zdrowotnym i ekonomicznym na świecie. Liczba zachorowań na nowotwory rośnie każdego roku i są one drugą, po chorobach układu krążenia, przyczyną zgonów. Szpital im. M. Kopernika ma też przyznane w 2023 roku 482 tys. zł na rehabilitację onkologiczną.

Nieco ponad 8 mln zł otrzyma szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi. Pieniądze przeznaczone zostaną na działania związane z leczeniem chorób układu krążenia. Fundusze pomogą rozwinąć specjalistyczny ośrodek kardiochirurgii i kardiologii. W tym roku kupiony zostanie sprzęt i aparatura medyczna wraz z niezbędnym wyposażeniem, m.in. respiratory, łóżka dla chorych, kardiomonitory, pompy infuzyjne, stacje dokujące. Kontynuowany będzie też remont pomieszczeń.

– Służba zdrowia niestety przez wiele lat była niedofinansowana m.in. pod kątem sprzętowym i budowlanym. Dlatego od początku tej kadencji samorządowej zarząd województwa jako priorytet uznał, że należy wyłożyć znacząco wyższe środki właśnie na służbę zdrowia – podkreślał Piotr Adamczyk, wicemarszałek województwa łódzkiego.

Poza ogłoszonymi dzisiaj dotacjami dla dwóch łódzkich szpitali, z budżetu województwa do placówek medycznych w regionie trafi w tym roku prawie 30 mln zł:

  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu otrzymał 6 mln zł na zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń oraz na modernizację kanalizacji
  • Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach dofinansowany został 4,7 mln zł na termomodernizację budynków oraz przebudowę pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Endoskopowej
  • Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim dostał  6,9 mln zł na termomodernizację budynków, na budowę windy zewnętrznej dla budynku głównego oraz zakup drukarek
  • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi otrzymał 4,7 mln zł na modernizację oddziału ginekologiczno-położniczego oraz zakup oprogramowania i sprzętu do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej
  • Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi ma przyznane 4 mln zł na przebudowę i rozbudowę przychodni
  • Pabian – Med w Pabianicach otrzymał 89 tys. zł na zakup sprzętu i wyposażenia zakładu rehabilitacji
  • Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie – dostał 1 mln zł na remont kuchni szpitalnej, zakup i montaż dźwigu kuchenkowego
  • Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi – 114 tys. zł – m.in. na wykonanie ocieplenia budynku wraz z rekultywacją terenu

Poza tym, na początku lutego zarząd województwa łódzkiego podpisał umowy na dofinansowanie – w sumie 40 mln zł – z dwoma wojewódzkimi szpitalami specjalistycznymi. Pieniądze mają sfinansować m.in. nowe oddziały szpitalne oraz zakup nowoczesnego wyposażenia. Środki pochodzą z programu React-EU – unijnego wsparcia na walkę ze skutkami pandemii. Dofinansowane szpitale to Wojewódzkie Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi oraz Wojewódzkie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.

Szpitale w regionie dostaną wsparcie także z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego. Będzie to prawie 1,7 mln zł.

Fot. Adam Staśkiewicz, Tomasz Grala

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego