Łódź: „Kościół – Naród- Państwo 966-2016. Dzieje wierności” – zapis konferencji

Człeczy pęd do wolności, do jakiejś wolności, jakże często zwodzi, popycha do zniewoleń. Kościół niby „niewoląc – jak mawiają małorozumni – wskazuje trudną drogę do prawdziwej wolności. Być może to i kwestia wieku, aby to rozpoznać.
I pojąć, że naród – jak i człowiek – który został pozbawiony wiary, który ją zgubił, zastawił w lombardach bieżaczki, jest jak pijane dziecko we mgle.

Wtedy łatwo mogą go zwieść przeróżne „izmy”: komunizmy, nazizmy, modernizmy, globalizmy…
Konferencje, organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy oddział Łódzki  to cykl spotkań, które mają być wkładem – na miarę możliwości – w obronę – nieraz o tym mówiłem – w obronę Sensu. Tego przez duże, wielkie! „S”

Zapraszamy do zapoznania się z  zapisem X Konferencji „Kościół- Naród-Państwo 966-2016. Dzieje wierności” , która odbyła się 15 października w Łodzi: www.katolickie.media.pl

Krzysztof Nagrodzki
Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy