VIII Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku zaprasza dzieci i młodzież do udziału w VIII Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”.

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 21 lat. Jego celem jest inspirowanie dzieci i młodzieży do rozwijania kreatywności, artystycznej wrażliwości oraz promowanie twórczości Włodzimierza Pietrzaka, zapomnianego poety, krytyka literackiego, żołnierza Powstania Warszawskiego.

25 lutego 2017 roku VIII edycję konkursu zakończy Finałowa Gala w Kaliszu, połączona z wręczeniem nagród i otwarciem wystawy pokonkursowej. Konkurs podzielono na trzy artystyczne kategorie: plastyczną, fotograficzną i recytatorską (recytacja wierszy Włodzimierza Pietrzaka).

Edycja fotograficzna
Na konkurs są przyjmowane prace fotograficzne w formacie 20×30 cm, wykonane wyłącznie na papierze fotograficznym oraz bezwarunkowo zapisane w formie elektronicznej na płycie DVD.
Tematyka prac:
– Kapliczki i krzyże przydrożne,
– Moja Mama, Mój Tata,
– Taniec,
– Polska, Moja Ojczyzna,
– Światowe Dni Młodzieży 2016.

Edycja plastyczna
Na konkurs można przesyłać prace wykonane w jednej z technik plastycznych: malarstwo na papierze, rysunek, collage, grafika, wyklejanie, w formacie A4 (210×297 mm).
Uwaga! Organizatorzy proszą, by nie przysyłać prac: wyklejanych watą, zapałkami, plasteliną, ani oprawionych. Prace w innym formacie niż ww. nie będą brały udziału w konkursie.
Tematyka prac:
Matka Boża z Jasnej Góry (300-lecie Koronacji Cudownego Obrazu),
Matka Boża Fatimska (100-lecie Objawień Fatimskich),
Moja Mama, Mój Tata,
Polska Moja Ojczyzna,
Światowe Dni Młodzieży 2016.

Termin nadsyłania prac plastyczne i fotograficznych upływa 30 grudnia 2016 roku.

Przesłuchania edycji recytatorskiej odbędą się przed południem 25 lutego 2017 roku, w dniu Finałowej Gali.

Dla laureatów są przygotowywane atrakcyjne nagrody mi. in. weekendowy pobyt w Brukseli dla 4 laureatów, monety i banknoty kolekcjonerskie, nagrody książkowe, aparaty fotograficzne, tablety, pobyty weekendowe w 4- i 5-gwiazdkowych hotelach z wyżywieniem w pięknych zakątkach Polski. Będą też nagrody od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka po raz pierwszy został zorganizowany w 2009 roku z inicjatywy Macieja Koniecznego.

Celem jest pokazanie, że twórczość artystyczna jest doskonałym sposobem spędzenia wolnego czasu, służy rozwojowi osobowości dzieci i młodzieży, a także umożliwia odkrywanie talentów wśród niepełnosprawnych i dzieci z biednych rodzin.

Przez 7 lat udział w konkursie wzięło blisko 9 tysięcy uczestników z Polski, Libanu, Norwegii, Anglii, Litwy, Ukrainy Niemiec, Czech, Stanów Zjednoczonych, Włoch i Australii. Dotychczasowe edycje pokazały, że konkurs dociera do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz podopiecznych świetlic terapeutycznych i ośrodków dla osób niepełnosprawnych, często z małych miejscowości.
Regulaminy i szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie www.civitaschristianaturek.eu.