Krakowscy franciszkanie zmieniają kolor habitu

Podczas kapituły prowincjalnej nadzwyczajnej Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce (prowincja krakowska ojców franciszkanów konwentualnych), która rozpoczęła się w Harmężach w niedzielę, 6 czerwca 2021 r., franciszkanie przyjęli nowe rozwiązanie dotyczące koloru habitu.

„W klasztorach Prowincji na terenie Polski bracia używają habitu koloru szarego. Zezwala się jednak braciom, którzy używali habitu w kolorze czarnym na jego dalsze noszenie. W klasztorach Prowincji poza Polską kolor habitu zależy od miejscowych zwyczajów (K 67 § 1)” – zdecydowali bracia kapitulni.

Dwa lata temu, podczas sympozjum zorganizowanego przez Franciszkańskie Towarzystwo Naukowe,rektor Międzynarodowego Kolegium Seraphicum w Rzymie, o. dr Adam Mączka poddał analizie historyczno-teologicznej habit franciszkański. Mówił wówczas m.in. o jego kolorze. Zakonnik dowodził, że do pewnego okresu – prawie do końca XVII w. – kolor habitu wszystkich rodzin I i II Zakonu św. Franciszka był jednolity, czyli szary, i że trudno jest jednoznacznie powiedzieć, czym tak naprawdę podyktowana była zmiana koloru habitów.

„Niektórzy historycy są przekonani, że zmiana ta podyktowana była przede wszystkim względami ekonomicznymi. Trudność w nabyciu szarego płótna, która z kolei powodowała podnoszenie cen, mogła w pośredni sposób wpłynąć na zmianę. A być może zmiana była podyktowana ówczesną modą, która wkradała się do klasztorów” – mówił.

Ciekawość wśród słuchaczy historyk wzbudził, cytując generała Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, o. Alfonsa Orlicha, który w liście do braci w 1927 r. pisał: „Barwą tradycyjną naszego zakonu, zachowaną dotychczas przez biskupów i kardynałów z naszego zakonu była barwa popielata, wpadająca w czarną. Sukno nie bardzo lekkie. Kształt tuniki prosty bez zbytniej liczby fałdów. Kapturek wygodnie osłaniający głowę; kaptur z tyłu trójkątny”.

Jan Maria Szewek OFMConv.

Za: franciszkanie.pl