KRAJOBRAZY ŻYCIA: Depresja. Czym jest? – środa, 15 listopada, 20.30

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja stanowi główną przyczynę niesprawności i niezdolności do pracy na świecie, jest także najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym. Choruje na nią w ciągu całego życia kilkanaście procent populacji osób dorosłych. Choroba ta dotyka dwa razy częściej kobiet. Co dziesiąty pacjent zgłaszający się do lekarza pierwszego kontaktu z powodu innych dolegliwości ma pełnoobjawową depresję, a drugie tyle osób cierpi z powodu pojedynczych objawów depresyjnych. Niestety ponad połowa tych przypadków pozostaje nierozpoznana, a spośród osób z rozpoznaną depresją jedynie połowa otrzymuje adekwatne leczenie (cyt. za mp.pl – Medycyna Praktyczna).

Gościem w kolejnym odcinku KRAJOBRAZÓW ŻYCIA będzie Małgorzata Łuba – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Współzałożycielka nieformalnego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom i Bliskim Samobójców „Tabu”, które nieodpłatnie udziela pomocy osobom zagrożonym podjęciem próby samobójczej oraz rodzinom po stracie samobójczej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, w ramach którego współtworzy i prowadzi programy profilaktyczne zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Jedna ze specjalistek portalu życie warte jest rozmowy.

Tematem rozmowy będzie DEPRESJA. Czym jest? Czy nie jest? Czy można ją leczyć? Jak ją rozpoznać? Jakie są jej powikłania? Jaki ma związek z samobójstwem? Jakie grupy wiekowe są na nią w sposób szczególny narażone?

SŁUCHAJ: środa, 15 listopada – godz. 20.30 (premiera) i piątek, 17 listopada – godz. 7.30.

Fot. Małgorzata Łuba za: www.zwjr.pl