Z Niepokalaną przed tronem Jezusa Chrystusa Króla – wtorek, 14 listopada, 20.25

Nasi przodkowie, przyjmując wiarę chrześcijańską, zaprosili Jezusa Chrystusa do naszej Ojczyzny i oddali się pod Jego panowanie. Przez ponad tysiąc lat nasz naród jest pod władzą Najwyższego Króla i Jego Niepokalanej Matki. Potwierdzili to Biskupi Polscy 19 listopada 2016 r. w Łagiewnikach, w obecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy, ogłaszając Jubileuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. Wdzięczni Bożej Opatrzności za szczególne wybranie naszego narodu, chcemy dziękować Bogu za Jego królowanie w nas i odnowić pragnienie służby Chrystusowi w naszej Ojczyźnie. Dlatego 25 listopada w wigilię uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata zapraszamy do Niepokalanowa na sympozjum poświęcone idei królowania Boga w świecie współczesnym oraz nocne czuwanie z Niepokalaną przed tronem Jezusa Chrystusa Króla.

O szczegółach spotkania, ale także o idei intronizacji i misji Rozalii Celakówny opowiedziała na antenie Radia Niepokalanów p. Anna Krogulska, jedna z prelegentek sympozjum.

SŁUCHAJ: wtorek, 14 listopada – godz. 20.25