II Krajowy Kongres Różańcowy połączony z X Ogólnopolską Pielgrzymką Żywego Różańca i dziękczynieniem za beatyfikację Pauliny Jaricot (3-4 czerwca)

Pod hasłem „Uczynić różaniec modlitwą wszystkich” na Jasnej Górze 3 i 4 czerwca odbędzie się II Krajowy Kongres Różańcowy. Będzie on połączony z X Ogólnopolską Pielgrzymką Żywego Różańca oraz dziękczynieniem za beatyfikację Pauliny Marii Jaricot, założycielki Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca.

Kongres odbywa się co pięć lat i jest okazją do pogłębienia refleksji nad modlitwą różańcową, której wymiar misyjny nadała Paulina Jaricot. Ma on także na celu rozpowszechnienie tej formy modlitwy tak, by wszyscy uznali ją za swoją.

Z okazji Kongresu do Polski przylatuje abp Giovanni Pietro Dal Toso, sekretarz pomocniczy Kongregacji Ewangelizacji Narodów i przewodniczący Rady Wyżej PDM, który 5 czerwca po Mszy św. o godz. 10.00 w parafii św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży w Warszawie uroczyście otworzy Jubileuszową wystawę Papieskich Dzieł Misyjnych.

Krajowy Kongres Różańcowy skierowany jest przede wszystkim do przedstawicieli grup różańcowych. Rozpocznie się Mszą św. w piątek 3 czerwca, o godzinie 13.00, w kaplicy Cudownego Obrazu. Będzie ona sprawowana przez metropolitę częstochowskiego abp. Wacława Depo, będącego jednocześnie delegatem KEP ds. Stowarzyszenia „Żywy Różaniec”. Eucharystia transmitowana będzie za pośrednictwem mediów. Następnie uczestnicy przejdą do auli Jana Pawła II, gdzie o godzinie 15.00 będą modlić się koronką do Miłosierdzia Bożego.

Po wspólnej modlitwie otwarcia Kongresu dokona abp Wacław Depo oraz gość specjalny z Rzymu abp Giovanni Pietro dal Toso, sekretarz pomocniczy Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów i przewodniczący Rady Wyższej Papieskich Dzieł Misyjnych. Uczestnicy tego
wydarzenia będą mieć możliwość wysłuchania trzech referatów: „Bł. Paulina Maria Jaricot – cała dla Kościoła, cała dla misji” ks. dr. Bogdana Michalskiego, „Różaniec modlitwą dla wszystkich” dr. Wincentego Łaszewskiego oraz „Różaniec – od kontemplacji do apostolatu” ks. prof. dr. hab. Marka Tatara.

Około godziny 19.30 zgromadzeni na II Kongresie Różańcowym wraz z uczestnikami X Pielgrzymki Żywego Różańca wezmą udział w procesji różańcowej, którą poprowadzi ordynariusz diecezji kieleckiej bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji KEP ds. Misji. O godzinie 21.00 rozważanie podczas Apelu Jasnogórskiego poprowadzi moderator krajowy Żywego Różańca ks. Jacek Gancarek. W modlitwę włączą się polscy misjonarze pracujący w różnych zakątkach świata. O godzinie 21.30 rozpocznie się czuwanie przygotowane przez wiernych diecezji radomskiej. Wpleciona w nie zostanie modlitwa różańcowa, którą poprowadzą przedstawiciele pięciu różnych wspólnot różańcowych, m.in. Różaniec Rodziców za Dzieci i Bractwo Różańcowe z Gidel.

Pierwszy dzień Kongresu zakończy Msza św. sprawowana w intencji rozwoju wspólnot różańcowych w Polsce. Eucharystii przewodniczyć będzie biskup pomocniczy archidiec. częstochowskiej Andrzej Przybylski.

Drugi dzień Kongresu rozpocznie powitanie przybyłych pielgrzymów. Następnie zebrani będą mogli zobaczyć montaż słowno-muzyczny przygotowany przez Papieskie Dzieła Misyjne. O godzinie 9.30 dyrektor krajowy PDM ks. Maciej Będziński w konferencji zatytułowanej „Żywy Różaniec wsparciem dzieła misyjnego” przybliży tegoroczny temat Nowenny przygotowującej do przeżycia dwusetnej rocznicy powstania Żywego Różańca, którą będziemy świętować w 2026 roku. Następnie zgromadzeni będą uczestniczyć w modlitwie różańcowej, prowadzonej przez misjonarzy posługujących na różnych kontynentach świata. Przy tej okazji, dając świadectwo wiary, opowiedzą o swojej misyjnej
posłudze.

Ostatnim elementem tego modlitewnego spotkania i swego rodzaju zwieńczeniem II Krajowego Kongresu Różańcowego i X Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca będzie udział we Mszy św., którą sprawować będą przybyły z Rzymu abp Giovanni Pietro dal Toso, abp Wacław Depo i bp Jan Piotrowski.

„W imieniu Papieskich Dzieł Misyjnych oraz Żywego Różańca pragnę serdecznie zaprosić na to czerwcowe wydarzenie na Jasnej Górze, zwanej też „polską Kaną Galilejską”. Niech nasza obecność u tronu Maryi oraz głos zgodnej modlitwy za jej wstawiennictwem staną się
źródłem odnowy wiary w naszej ojczyźnie i świecie” – zachęca ks. Michał Kacprzyk, sekretarz krajowy PDRW I PDPA.

PDM/ BP KEP