Dziś (19.05) pierwsze liturgiczne wspomnienie bł. Matki Czackiej

Matka Elżbieta Roża Czacka to założycielka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. W wieku 22 lat zupełnie straciła wzrok. Matka Elżbieta Róża Czacka zmarła w opinii świętości 15 maja 1961 r. a 4 dni później jej pogrzebowi przewodniczył Prymas Wyszyński. 12 września 2021 r. w Warszawie odbyła się beatyfikacja obojga Sług Bożych. Nazywana jest “Niewidomą matką niewidomych”, jako pierwszy nazwał ją tak kard. Stefan Wyszyński w mowie pogrzebowej 19 maja 1961 r.

Modlitwy odmawiane przez Matkę Elżbietę Różę Czacką (za: https://triuno.pl/)

Panie, Boże mój,
Tobie ofiaruję krzyż mój całodzienny,
z miłości ku Tobie,
w zjednoczeniu z Męką Pana Jezusa,
na większą cześć i chwałę Twoją,
na intencję Ojca Świętego,
Kościoła świętego i Ojczyzny,
na zadośćuczynienie za grzechy moje,
za grzechy całego świata,
a w szczególności za duchową ślepotę ludzi. Przez Chrystusa Pana naszego,
Amen.

+++

O, Panie Jezu!
racz zstąpić do serca mego,
abym poznała wolę Twoją przenajświętszą
i pełniła ją we wszystkim.
Naucz mnie, jak Ciebie czcić i wielbić
podług woli Twojej.
Mów Panie, bo słucha sługa Twój…

+++

O Jezu, daj,
abym ukrzyżowana wraz z Tobą,
Boże mój i Panie mój,
żyła Twoją tylko miłością
w tym życiu
i Twoją tylko miłością
cieszyła się w życiu przyszłym.

Fot. za: https://duszpasterstworodzin.pl/