Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

8 grudnia jest uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a jednocześnie dniem, w którym wiele osób podejmuje Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, którego życie jest zagrożone. Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka, zagrożonego zabiciem w łonie matki. Modlitwa trwa: 9 MIESIĘCY.

JAK SIĘ MODLIĆ?
Zobowiązaniami adopcyjnymi są:
• jedna Tajemnica Różańca Świętego (Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Mario)
• dobrowolne postanowienia

• poniższa codzienna modlitwa „Panie Jezu”

Duchową Adopcję rozpoczynamy od złożenia przyrzeczenia, które powinno być składane w sposób uroczysty w kościele. Warunkowo można składać przyrzeczenie adopcyjne również prywatnie, przed Krzyżem lub Obrazem Świętym.
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą jest odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej Fatimskiej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce.