Do odsłuchania: Sztafeta różańcowa za Ojczyznę, czyli za każdego z nas – zapraszamy do udziału

Matka Boża podczas licznych objawień wielokrotnie mówiła, że jedną z najmilszych Jej i najbardziej skutecznych modlitw jest modlitwa różańcowa. Świadectwa świętych i tych, którzy praktyjują tę modlitwę dowodzą, że jest ona w stanie czynić cuda…

Co stanie się zatem, gdy jako Naród zaczniemy  – w intencji Ojczyzny, czyli w intencji każdego z nas: naszych dzieci, mężów, żon, rodzin – zanosić prośby do Maryi, odmawiając nieustannnie, 24 godziny na dobę, modlitwę różańcową? 

Historia wielu państw, narodowości, systemów politycznych, które upadały pod wpływem modlitwy – uczy nas, że tam, gdzie naród modli się, Maryja wynagradza, otula dzieci swym płaszczem i błogosławi. 

Niech nie zwiedzie nas dziś pozorny pokój, wygoda i dobrobyt. Pod płaszczem tolerancji, swobód obywatelskich, wolności panoszy się zło. Aborcja, homoseksualizm, narkotyki, rozbite rodziny. Wojna trwa. Wojna cicha i bez bomb. Wojna w przestrzeni duchowej. Módlmy się i powierzajmy Maryi. To pewna droga do Nieba i najlepsza inwestycja dla nas i dla tych, których kochamy, a którzy będą żyć po nas (nasze dzieci) w państwie z wartościmi lub bez tych wartości…

Z ojcem Mirosławem Kopczewskim z Niepokalanowa, inicjatorem sztafety różańcowej w intencji Ojczyzny rozmawia Malwina Szymańska. 

GŁÓWNA INTENCJA:
o wyzwolenie nas, naszych rodzin i całej naszej ojczyzny, od wszelkich zniewoleń demonicznych, skutków przekleństw, złorzeczeń, paktów i cyrografów diabelskich, praktyk okultystycznych, magicznych, spirytualistycznych, wpływu złej literatury, sztuki, muzyki, kinematografii, gier komputerowych itp.  Każdy uczestnik zobowiązuje się do jednej godziny modlitwy różańcowej (dowolne tajemnice) w tygodniu w danej intencji.

CZAS TRWANIA SZTAFETY RÓŻAŃCOWEJ:
27 października 2018 – 15 sierpnia 2020 (100. rocznica „Cudu nad Wisłą”)
Przez cały ten czas minimum jedna osoba (może być więcej) modli się na różańcu w wyznaczonej intencji przez jedną godzinę, odmawiając dowolne tajemnice różańca. W ten sposób zachowana jest ciągłość modlitwy przez 24 godziny na dobę. 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
Każdy sam określa swój dzień, i godzinę modlitwy, a zgłoszenie rejestruje się TUTAJ
Swoje pytania i zgłoszenia można kierować także na adres: poczta@niepokalanow.pl 
Tel. na furtę klasztorną: 46 864 21 52

MODLITWA ZA TYCH, KTÓRZY SIĘ MODLĄ, CZYLI MODLITWA OSŁONOWA
Ci, którzy uczestniczą w sztafecie różańcowej objęci są tzw. modlitwą osłonową. W ich intencjach sprawowana jest codziennie Msza św. w kaplicy klasztorenej w Niepokalanowie. 

CO W PRZYPADKU, KIEDY MIMO ZŁGOSZENIA – NIE MOGĘ ODMÓWIĆ W DANYM CZASIE RÓŻAŃCA?
W przypadku nie możności modlitwy w wybranym przez siebie dniu uczestnik we własnym zakresie wśród znajomych i krewnych szuka zastępstwa lub – jeśli zna innych uczestników Sztafety Różańcowej – zamienia się na godziny. Kiedy nie znajdzie nikogo na swoje miejsce, wtedy swoją godzinę odprawi w najbliższym wolnym czasie.

SKĄD POMYSŁ NA SZTAFETĘ RÓŻAŃCOWĄ?
Sztafeta różańcowa jest owocem sympozjum „Magia cała prawda”, które 27 października 2018 r. odbyło się w Niepokalanowie. Jej inicjatorem jest franciszkanin z Niepokalanowa, ojciec Mirosław Kopczewski.