Wędrówki z Radiem Niepokalanów: Ks. Sebastian Pięta CPPS i ks. kleryk Piotr Stankowski, Misjonarze Krwi Chrystusa – sobota, 17 lipca, 21.30

Gośćmi Rafała Węglewskiego i Piotra Kochela w audycji „Wędrówki z Radiem Niepokalanów” będą Ks. Sebastian Pięta CPPS i ks. kleryk Piotr Stankowski, Misjonarze Krwi Chrystusa.

Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa jest Stowarzyszeniem Życia Apostolskiego, do którego należą kapłani i bracia. Założycielem jest św. Kasper del Bufalo, rzymski kapłan (1786-1837). Widział on potrzebę stworzenia wśród kapłanów życia wspólnotowego, pozwalającego na pogłębienie życia duchowego i aktywniejsze działania misyjne zarówno we własnym kraju, jak i poza jego granicami.
Przy pomocy swego ojca duchowego, wielkiego czciciela i propagatora duchowości Krwi Chrystusa, bpa Franciszka Albertiniego, założył Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa w 1815 roku.

Pierwszym Domem Misyjnym młodego Zgromadzenia był stary, opuszczony klasztor św. Feliksa w Giano, w Umbri, który został misjonarzom ofiarowany przez papieża Piusa VII.

Trzy filary: Misja – Wspólnota – Duchowość – charakteryzują charyzmat oraz życie i apostolstwo.

Na audycję zapraszamy w sobotę, 17 lipca o 21.30 oraz we wtorek, 20 lipca (powtórka) o 18.15.

Fot. Redakcja