Webinar – „Adopcja. Kiedy dzieci rodzą się w sercu”

Właściwą motywacją do adopcji dziecka, które doświadczyło w swoim życiu niezawinionej krzywdy, traumy porzucenia, jest miłość. O tym będzie mowa podczas webinaru poświęconego adopcji.

12 stycznia 2022 r. o godz. 19.00 odbędzie się webinar pt. „Adopcja. Kiedy dzieci rodzą się w sercu”. Jego organizatorzy chcą oswoić ideę adopcyjną. Pokazać, że proces adopcyjny polega na znalezieniu dla dziecka jak najlepszych rodziców, którzy dadzą mu dom, miłość, bezwarunkowe ciepło i stworzą najlepsze warunki do jego rozwoju. – Porozmawiamy m.in. o motywacjach, skłaniających rodziców do adopcji. Chęć zaadoptowania dziecka nie może wynikać z braku – mamy już wszystko, ale do pełni szczęścia brakuje tylko syna lub córki. Jedyną właściwą motywacją do przyjęcia pod swój dach dziecka, które doświadczyło w swoim życiu niezawinionej krzywdy, traumy porzucenia, jest nadmiar miłości i chęć podzielenia się z nim tym, co się posiada. Miłość taka powinna się wyrażać pragnieniem dania adoptowanemu dziecku wszystkiego tego, co mają dzieci urodzone w rodzinach biologicznych– mówi Magdalena Guziak-Nowak, dyrektor ds. edukacji Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

Spotkanie będzie miało formę rozmowy organizatorki z Magdaleną Lesiak, psychologiem i dyrektorem Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi oraz prezesem zarządu Stowarzyszenia Katolickich Ośrodków Adopcyjnych. Jego uczestnicy dowiedzą się, że każda adopcja zaczyna się od podwójnego rozczarowania. Dlaczego? – Dziecku zabrakło domu a w przypadku rodziców droga do rodzicielstwa jest często okupiona lękami, obawami, niespełnionym marzeniem o rodzicielstwie i stratami dzieci nienarodzonych – wyjaśnia Magdalena Guziak-Nowak. Poruszony zostanie również temat procedur adopcyjnych, szkoleń dla kandydatów na rodziców adopcyjnych. Uczestnicy usłyszą, w jaki sposób ośrodki adopcyjne szukają najlepszych rodziców dla dziecka. – Zastanowimy się także, jak jako społeczeństwo oceniamy rodziców oddających swoje rodzone dzieci. Czy potrafimy w tym dramatycznym geście dostrzec ich miłość do dziecka, z którym z różnych powodów muszą się rozstać? – opowiada organizatorka. – Poruszymy również wątek jawności adopcji. Czy dziecko powinno wiedzieć, że zostało przez rodziców przysposobione? Jaki to ma wpływ na odkrywanie jego tożsamości? I wreszcie – jak powinniśmy się zachować, kiedy jesteśmy obserwatorami, kiedy towarzyszymy innym rodzicom na tej drodze – dodaje.

Wszyscy zainteresowani dowiedzą się, że rodzicielstwo adopcyjne może być pięknym doświadczeniem, ale również bardzo wymagającym. Z jakiego powodu? – Przede wszystkim rodzice adopcyjni muszą się wykazać otwartością na trudną historię dziecka i zaakceptować to, że czasami życie dziecka po narodzinach było dalekie od normalności. Rodzicielstwo adopcyjne wymaga dojrzałej miłości, pomagającej dziecku dźwigać ciężar porzucenia, z którym zmagają się również noworodki oddawane do adopcji w szpitalach – podsumowuje organizatorka.

Webinar przewidziany jest na półtorej godziny. Na końcu każda osoba będzie miała okazję do zadania pytań zaproszonej ekspertce. Zapisy są prowadzone na stronie webinary.pro-life.pl Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Chętne osoby otrzymają zaświadczenia uczestnictwa.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka powstało w 1999 r. Jego misją jest edukacja w zakresie pro-life oraz szeroko rozumiana ochrona życia człowieka na każdym etapie jego rozwoju. Organizacja obejmuje pomocą materialną potrzebujące kobiety w ciąży, samotnych rodziców oraz rodziny podejmujące trud wychowania niepełnosprawnego dziecka. Ponadto wspiera rodziców spodziewających się narodzin chorego dziecka i prowadzi Telefon Zaufania Pro-life dla kobiet będących w ciąży, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej.

ag/PSOŻC