Mazowsze: W kobietach siła

Doskonale radzą sobie z codziennymi obowiązkami domowymi i zawodowymi. Pracowite, wykształcone, przedsiębiorcze, osiągające sukcesy, a do tego pełne ciepła, miłości i empatii – kobiety. Dzisiaj obchodzą swoje święto. Jakie są mieszkanki Mazowsza?

– Od kobiet oczekuje się bardzo wiele, a my świetnie sobie radzimy, bo jesteśmy dobrze zorganizowane. Doskonale dbamy o rodzinę i dom. Mocno angażujemy się w pracę zawodową, realizujemy się i możemy pochwalić się wieloma sukcesami. Jednocześnie wiele kobiet aktywnie uczestniczy w życiu lokalnym np. w kołach gospodyń wiejskich. Często jednak w wirze codziennych obowiązków zapominamy o sobie, a każda kobieta powinna znaleźć chociaż chwilę dla siebie – zaznacza wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

Mieszkanki Mazowsza to kobiety ambitne, inwestujące w swój rozwój i dążące do podniesienia swoich kompetencji. Tylko dzięki PO KL Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki ponad 88 tys. pracujących kobiet zakończyło udział w projektach szkoleniowych, w tym ponad 15 tys. z grupy 50+[1]. Podczas szkoleń poszerzyły swoją wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, księgowości, a także języków obcych czy obsługi klienta. Są odważne, nie boją się nowych wyzwań i podejmowania decyzji. Z kolei w ramach PO KL Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich ponad 11 tys. kobiet otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej[2]. Spośród 1,3 mln aktywnych zawodowo kobiet ponad 93 proc. pracuje[3], co nie jest łatwym zadaniem w połączeniu z obowiązkami domowymi.

– Praca w samorządzie i obowiązki domowe to dla kobiety nie lada wyzwanie. Wymaga sprawnej organizacji, zaplanowania wielu kwestii, ale daje też ogromną satysfakcję. Stwarza także możliwość zaktywizowania kobiet, szczególnie tych mieszkających na wsi, zachęcenia ich do działania – podkreśla Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Mazowieckie wsie zamieszkuje ponad 950 tys. kobiet. Z myślą o nich działający w urzędzie marszałkowskim Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich od 2013 r. organizuje konkurs na Najaktywniejszą Liderkę Wiejską. To doskonała okazja, aby nagrodzić kobiety, które aktywnie działają na rzecz swojej lokalnej społeczności m.in. w kołach gospodyń wiejskich, lokalnych grupach działania czy organizacjach pozarządowych.

Z okazji dzisiejszego święta serdeczne życzenia wszystkim kobietom składa również marszałek Adam Struzik:
– Wszystkim Paniom, począwszy od tych najmłodszych aż po seniorki, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, mnóstwa pozytywnej energii, a także dużo siły w podejmowaniu nowych wyzwań.

[1] Dane Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
[2] Dane Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
[3] Bank Danych Lokalnych (dane średnioroczne za 2015 r.), https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start, dostęp 28.02.2017.