Studiuj bezpłatnie w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych!

Już po raz 18. Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłasza nabór na trzy bezpłatne miejsca na stacjonarne studia I stopnia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Młodzi mieszkańcy Mazowsza mogą ubiegać się o indeksy na kierunkach informatyka i zarządzanie informacją. Ponadto ci, którzy ukończą studia pierwszego stopnia z co najmniej dobrym wynikiem, będą mogli kontynuować bezpłatną naukę na studiach drugiego stopnia. Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca br.

 

– Dzięki naszej wieloletniej współpracy z uczelnią, już kilkadziesiąt osób mogło rozwijać swoje informatyczne pasje i kształcić się w tym kierunku. To szansa na studia, które z powodów finansowych, dla wielu młodych i zdolnych ludzi są niedostępne – podkreśla Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

W naborze mogą wziąć udział absolwenci  szkół ponadgimnazjalnych ze średnią ocen nie niższą niż 4,0 oraz średnią ocen z przedmiotów: informatyka/technologia informacyjna i matematyka nie niższą niż 4. Ponadto, dochód brutto na osobę w rodzinie kandydata nie może przekraczać 140 % miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 3640 zł.

 

Zgłoszenia powinny zawierać  kwestionariusz osobowy wraz z niezbędnymi oświadczeniami oraz wykaz ocen uzyskanych przez ucznia na koniec ostatniego roku nauki wystawiony przez szkołę lub kserokopię świadectwa dojrzałości. Dokumenty te należy wysłać pocztą na adres: Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, oraz, ze względu na ograniczenia w pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w formie skanu na adres e-mail: eduakcja@mazovia.pl lub przez ePUAP.

Regulamin oraz kwestionariusz osobowy są dostępne na stronie samorządu województwa mazowieckiegowww.mazovia.pl w zakładce „Edukacja i sport”. Szczegółowych informacji o rekrutacji udzielają pracownicy Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (tel. 22 5979442 i 22 5979421).

Uwaga! Mając na uwadze wprowadzony w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, uprzejmie informujemy, że regulaminowe terminy dot. ww naboru mogą ulec zmianie.

Biuro Prasowe,
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego