Sejmik Mazowsza wspiera rozwój obszarów wiejskich

Kolejne gminy ze wsparciem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Tym razem 5 mln zł trafiło do gminy Zakroczym na rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Ponadto 24 lokalne organizacje z regionu warszawskiego zachodniego otrzymały od samorządu Mazowsza łącznie ponad 150 tys. zł na realizację swoich projektów. Ponad 170 tys. zł trafiło także do spółek wodnych z Baranowa, Żabiej Woli i Tarczyna w ramach programu „Mazowsze dla melioracji”.

W spotkaniu z beneficjentami w Piasecznie wzięli udział radni województwa mazowieckiego Anna Brzezińska, Piotr Kandyba oraz Stefan Traczyk.

Gmina Zakroczym ze wsparciem z PROW

Do gminy Zakroczym trafiło 5 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Pieniądze są przeznaczone na poprawę gospodarki wodno-kanalizacyjnej. W ramach projektu zostanie przebudowana stacja uzdatniania wody Prochownia w Zakroczymiu oraz podobny obiekt w miejscowości Henrysin. Ponadto zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Akacjowej i Widokowej w Zakroczymiu.

170 tys. zł na meliorację

Podczas spotkania w Piasecznie umowę na dofinansowanie z budżetu województwa podpisały także trzy spółki wodne. Środki pochodzą z autorskiego programu wsparcia „Mazowsze dla melioracji”, na który sejmik przeznaczył łącznie 5 mln zł.

Środki na konserwację rowów melioracyjnych, utrzymanie wód i urządzeń wodnych otrzymały dziś:

  • Gminna Spółka Wodna Baranów I (pow. grodziski) – 65,7 tys. zł,
  • Gminna Spółka Wodna w Żabiej Woli (pow. grodziski) – 75,3 tys. zł,
  • Gminna Spółka Wodna Tarczyn (pow. piaseczyński) – 29,8 tys. zł.

150 tys. zł dla lokalnych organizacji z regionu warszawskiego zachodniego

Sejmik w tym roku przeznaczył na wsparcie mazowieckich kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych łącznie ponad 5,4 mln zł. W ramach podpisanych dziś umów 150 tys. zł trafi do 24 organizacji z regionu warszawskiego zachodniego. Koła gospodyń wiejskich zakupią m.in. sprzęt kuchenny czy do organizacji wydarzeń i pikników. Lokalne stowarzyszenia doposażą się też w sprzęt biurowy niezbędny do prowadzenia działalności czy przeprowadzą warsztaty kulturalne.

Poniżej lista lokalnych organizacji, które otrzymały dziś wsparcie od samorządu województwa.

Lp. Nazwa organizacji Projekt Kwota dotacji (zł) Powiat Gmina
1 Fundacja Razem Dla Kultury Zakup wyposażenia do pracowni edukacji artystycznej 7000,00 piaseczyński Lesznowola
2 Koło Gospodyń Wiejskich Warszawianki we wsi Warszawianka Obszar „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie 4000,00 piaseczyński Lesznowola
3 Stowarzyszenie Warszawianka Sielanka Obszar „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie 7000,00 piaseczyński Lesznowola
4 Stowarzyszenie Odrodzenie Urzecza Doposażenie biura Stowarzyszenia w meble biurowe i sprzęt dokumentacyjny 7000,00 piaseczyński Piaseczno
5 Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Gnatowicach Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 7000,00 warszawski Zachodni Kampinos
6 Stowarzyszenie Aktywne Stefanowo Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 5000,00 piaseczyński Lesznowola
7 Koło Gospodyń Wiejskich „Kampinoskie Baby” Nitką malowane – przedsiębiorcze kobiety z KGW „Kampinoskie Baby” 6960,00 warszawski zachodni Kampinos
8 Stowarzyszenie „Cztery Krajobrazy” Doposażenie pracowni w Domu Pracy Twórczej „Granica” prowadzonym przez Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy 6994,00 warszawski zachodni Kampinos
9 Stowarzyszenie Miodowe Urzecze Doposażenie pracowni w celu przeprowadzania warsztatów 7000,00 piaseczyński Góra Kalwaria
10 Koło Gospodyń Wiejskich „Urzeczanki” we wsi Coniew Wspieranie rozwoju kobiet aktywnych społecznie 7000,00 piaseczyński Góra Kalwaria
11 Koło Gospodyń Wiejskich w Wincentowie Wincentowianki Prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich 5892,00 piaseczyński Góra Kalwaria
12 Koło Gospodyń Wiejskich w Zgorzale Organizacja wydarzeń o charakterze publicznym 7000,00 piaseczyński Lesznowola
13 Koło Gospodyń Wiejskich w Mościskach „Pawie Oczko” Zakup robota kuchennego do celów warsztatów kulinarnych 5495,00 grodziski Grodzisk Mazowiecki
14 Koło Gospodyń Wiejskich „Optymiści z klasą” w Ruszkowie Wyposażenie dla Koła Gospodyń Wiejskich „Optymiści z klasą” w Ruszkowie 7000,00 nowodworski Nasielsk
15 Stowarzyszenie Oś Doposażenie Stowarzyszenia Oś na rzecz aktywizacji społecznej na wsi 6970,00 warszawski zachodni Kampinos
16 Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrzanowie Zakup sprzętu do przekąsek (wata, popcorn, dania z grilla) 7000,00 piaseczyński Piaseczno
17 Fundacja Metamorfozy Aktywne gospodynie wiejskie w działaniach lokalnych. 6000,00 piaseczyński Piaseczno
18 Stowarzyszenie Aktywnych „Kuźnia” Doposażenie Stowarzyszenia Aktywnych Kuźnia na rzecz aktywizacji społecznej na wsi 7000,00 warszawski zachodni Kampinos
19 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” Doposażamy się, by aktywniej działać! 7000,00 pruszkowski Michałowice
20 Stowarzyszenie Granda na Urzeczu Doposażenie biura Stowarzyszenia w sprzęt biurowy i oświetlenie teatralne 1300,00 piaseczyński Konstancin – Jeziorna
21 Koło Gospodyń Wiejskich w Golach Po spacerze, pomyśl o deserze 7000,00 grodziski Baranów
22 Stowarzyszenie Binduga Doposażenie w sprzęt i naczynia kuchenne STOISKA URZECZE 7000,00 piaseczyński Konstancin – Jeziorna
23 Stowarzyszenie Rodziców TU Narzędzia cyfrowe do prowadzenia szkoleń i rejestrowania wywiadów 4250,00 piaseczyński Prażmów
24 Stowarzyszenie „Wielkie Serca” „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” 7000,00 piaseczyński Lesznowola
SUMA 150 861,00  

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego