Regiony warszawski zachodni i żyrardowski ze wsparciem sejmiku

Radni województwa mazowieckiego przeznaczyli ponad 5,3 mln zł na inwestycje sportowe w regionie warszawskim zachodnim, działania edukacyjne z zakresu zdrowia psychicznego w powiatach warszawskim zachodnim, pruszkowskim i nowodworskim i rewitalizację miejsc pamięci w powiatach sochaczewskim i grójeckim. Umowy z beneficjentami podpisał marszałek Adam Struzik.

W tym roku samorząd województwa realizuje 22 autorskie zadania i programy wsparcia, w ramach których gminy i powiaty mogą otrzymać dofinansowanie na wykonanie inwestycji ważnych dla rozwoju lokalnych społeczności.

– Ponad miliard złotych na programy wsparcia w 2024 roku. To rekordowa kwota, którą samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na projekty i inicjatywy istotne z punktu widzenia lokalnych społeczności naszego regionu. Środki, które przekazujemy tym razem, pomogą m.in. w realizacji inwestycji sportowych i utworzeniu oraz remontach miejsc pamięci narodowej – mówi marszałek Adam Struzik.

Prawie 5 mln zł na boiska i hale sportowe

Od lat sejmik Mazowsza dofinansowuje obiekty sportowe w całym regionie. W tym roku w ramach programu „Mazowsze dla sportu” prawie 5 mln zł trafi do powiatów grodziskiego, piaseczyńskiego, nowodworskiego, pruszkowskiego i warszawskiego zachodniego. Dofinansowane projekty to m.in. budowa wielofunkcyjnego boiska w sołectwie Stanisławowo, w gm. Pomiechówek, modernizacja boiska „Wronik” w gminie Raszyn, czy remont sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Koczargach Starych (gm. Stare Babice).

W trosce o zdrowie psychiczne

Do powiatów nowodworskiego, pruszkowskiego i warszawskiego zachodniego trafi ponad210 tys. zł na działania związane z promocją zdrowia psychicznego i profilaktyką zaburzeń wśród mieszkańców województwa.

W programie „Mazowsze dla zdrowia psychicznego” o wsparcie mogły ubiegać się powiaty i miasta na prawach powiatu. Dofinansowanie mogło obejmować promocję zdrowia i edukację zdrowotną z zakresu zdrowia psychicznego dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, prowadzoną w formie np. poradnictwa indywidualnego i grupowego, programów psychoedukacyjnych czy warsztatów i szkoleń. Na realizację programu władze regionu przeznaczyły ponad 1,5 mln zł. Dzięki temu zostaną zrealizowane 23 projektyw całym województwie.

Miejsca pamięci zostaną odnowione

„Mazowsze dla miejsc pamięci” to program samorządu województwa mazowieckiego, w ramach którego gminy i powiaty mogły pozyskiwać środki na rewitalizację, modernizację, konserwację, a także tworzenie nowych miejsc pamięci takich jak: pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, nagrobki czy tablice upamiętniające wydarzenia lub postacie historyczne. Wsparciem mogły być objęte obiekty związane m.in. z działaniami prowadzonymi na rzecz odzyskania lub obrony niepodległości Polski, a także wydarzenia i postacie znaczące dla narodu i państwa polskiego oraz województwa mazowieckiego, w szczególności osoby, które walczyły o wolność i suwerenność Polski lub były ofiarami represji władz zaborczych i reżimów totalitarnych, a także miejsca ich spoczynku, walk i męczeństwa. W tym roku samorząd województwa przeznaczył 2 mln zł na realizację 38 inwestycji. Prawie 183 tys. zł to kolejne dofinasowanie sejmiku Mazowsza, tym razem dla trzech projektów w powiecie sochaczewskim i grójeckim.

fot. Marcin Masalski

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego