Recenzja Radia Niepokalanów: Gary Zimak – „Wiara, nadzieja i podejmowanie decyzji”

„Jak rozeznawać wolę Bożą?” – takie pytanie postawił przed sobą Gary Zimak, autor książki „Wiara, nadzieja i podejmowanie decyzji”.

Jest to pytanie arcytrudne, ale któż mógłby udzielić odpowiedzi na nie lepiej niż informatyk, który porzucił swój intratny zawód na rzecz głoszenia Słowa Bożego? Oczywiście nie każdy może zostać pełnoetatowym ewangelizatorem, ale Gary’emu to się udało. Nawet jemu nie było jednak łatwo i sam proces przygotowywania gruntu pod porzucenie informatyki trwał, w jego przypadku, trzy lata. W ten sposób Gary obala mit konieczności natychmiastowej przemiany własnego życia. W innym miejscu zapewnia jednak czytelnika:
Słowo „rozeznawanie” może napawać zniechęceniem. Niektórym kojarzy się ze żmudnym i długim procesem, związanym głównie z kwestią powołania. To jednak nie jedyny aspekt rozeznawania. I choć rozeznawanie powinno być częścią szerszego planu działania w przypadku osób, które czują powołanie do życia konsekrowanego, to ma ono również zasadnicze znaczenie dla wszystkich świeckich, którzy starają się żyć w zgodzie z wolą Bożą. I co więcej, nie dotyczy ono wyłącznie poważnych decyzji, które będą miały wpływ na całe dalsze życie, takich jak zawarcie małżeństwa czy wybór zawodu – ale także tych podejmowanych na co dzień.

Gary Zimak w swojej książce zajmuje się każdym rodzajem decyzji życiowych, które wymagają rozeznania woli Bożej – od tych najważniejszych do tych najbardziej błahych. Posługuje się więc nie tylko przykładem porzuconej przez siebie pracy, ale też całym mnóstwem innych – niekoniecznie z własnego życiorysu. Wszystko po to, by obalić kolejne mity związane z rozeznawaniem woli Bożej i to mu się, z całą pewnością, udało.

Damian Pałuba