Radiowe Rekolekcje Wielkopostne: niedziela – czwartek, 20.30

Zapraszamy na kolejne radiowe rekolekcje wielkopostne. Wygłosi je o. prof. dr hab. Marcin Tkaczyk, profesor zwyczajny, franciszkanin.

SŁUCHAJ: Niedziela Palmowa, Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek, Wielka Środa, Wielki Czwartek o 20.30.

O. prof. dr hab. Marcin Tkaczyk jest filozofem specjalizującym się w logice. Doktoryzował się w 2005 r. na Wydziale Filozofii KUL, na podstawie rozprawy pt. Problem stosowalności HW-rozszerzenia systemu logiki modalnej T w dziedzinie fizyki (promotor: prof. dr hab. S. Kiczuk). Habilitację zdobył w 2010 r. na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Logika czasu empirycznego. Funktor realizacji czasowej w językach teorii fizykalnych. W 2015 roku opublikował książkę poświęconą problematyce przyszłych zdarzeń przygodnych Futura Contingentia, za którą Lubelskie Towarzystwo Naukowe przyznało mu Lubelskiego Nobla. M. Tkaczyk jest kierownikiem Katedry Logiki KUL, pełnił funkcje prodziekana oraz dziekana Wydziału Filozofii KUL, a następnie prorektora KUL ds. Nauki i Kontaktów Międzynarodowych /o. Marek Wódka/www.franciszkanie-warszawa.pl/.