Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o św. Siostrze Faustynie

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie organizuje dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Konkurs Wiedzy o św. Siostrze Faustynie o zasięgu ogólnopolskim.

Konkurs jest wyrazem wdzięczności za dar życia i posłannictwa św. Siostry Faustyny, za Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia i za Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, których patronką była Apostołka Bożego Miłosierdzia. Konkurs organizowany jest w roku szkolnym 2016/2017. Ze strony Zgromadzenia poprowadzą go: s. M. Pauletta Gójska i s. Maria Faustyna Ciborowska.

Celem Konkursu jest:

  • popularyzacja wiedzy o życiu i misji Świętej Siostry Faustyny,
  • pogłębienie wiedzy na temat form kultu Miłosierdzia Bożego przekazanych przez Świętą Siostrę Faustynę,
  • kształtowanie postawy ufności względem Boga i miłosierdzia wobec bliźnich.

Na stronie: www.konkurs.faustyna.pl w zakładce Zgłoszenia jest już uruchomiony formularz do zgłaszania szkół do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o św. Siostrze Faustynie. Po wypełnieniu formularza należy otworzyć podaną w formularzu skrzynkę e-mailową, na którą przyjdzie wiadomość z prośbą o sprawdzenie danych i potwierdzenie zgłoszenia. Organizatorzy – Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia – przyjmują zgłoszenia do 30 listopada br..