O pokój w Polsce, na świecie, w naszych sercach… Litania do Matki Bożej Królowej Pokoju

Dziś, 1 września przypada 82. rocznica wybuchu II wojny światowej. Warto pamiętać o modlitwie za ofiary tej wojny, a także o modlitwie w intencji pokoju – w Polsce, na świecie, w naszych sercach…

Litania do Matki Bożej Królowej Pokoju

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, Bogarodzico Dziewico – módl się za nami

Maryjo, Pierwsze Tabernakulum Najświętszego Ciała Jezusa Chrystusa,

Maryjo, słuchająca i zachowująca w sercu Słowa Boga,

Maryjo, Matko Bożego Miłosierdzia,

Matko dzieci, którym nie dane było się narodzić,

Matko prześladowanych za wiarę,

Matko narodów podzielonych,

Matko narodów ogarniętych wojną,

Matko tych, którzy boją się o swoje życie,

Matko uchodźców bez dachu nad głową,

Matko tych, którym brakuje wody i chleba,

Matko pozbawionych pracy,

Matko owładniętych chciwością,

Matko zagubionych w sieci internetu,

Matko cierpiących i chorych,

Matko samotnych i opuszczonych,

Matko pogardzanych i dyskryminowanych,

Matko zagubionych i rozczarowanych,

Matko zbuntowanych i rozgoryczonych,

Matko wykorzystywanych i zastraszanych,

Matko tych, którzy stracili wszelką nadzieję,

Matko tych, którzy płaczą po cichu,

Królowo Pokoju, otoczona koroną z gwiazd dwunastu,

Obleczona płaszczem gwiazd jaśniejących,

Wyjednująca nam łaski u Boga,

Niosąca nadzieję,

Ucząca wytrwałej modlitwy,

Pomagająca przebaczyć,

Kojąca rany niezabliźnione,

Jednająca rodziny,

Wygaszająca spory,

Rozwiązująca węzły,

Podpowiadająca słowa dobre i kojące,

Pocieszająca zrozpaczonych,

Zsyłająca dobre natchnienia,

Dająca przykład cierpliwości i łagodności,

Wskazująca drogę do domu,

Szukająca dzieci zagubionych,

Biorąca na siebie cierpienie swoich dzieci,

Uśmiechająca się do swoich dzieci

Pocieszenie dusz czyśćcowych,

O oczach mądrych i rozumiejących,

O sercu łagodnym,

O dłoniach otwartych,

Miłująca bezwarunkowo

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść na Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem

Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:

Prosimy Cię Panie Boże, dozwól nam sługom swoim za przyczyną Maryi, Niepokalanej Matki Boga i Królowej Pokoju, abyśmy każdego dnia byli apostołami pokoju Twojego Syna w naszych sercach, rodzinach i na całym świecie. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

Tekst Litanii za: https://parafia.wigry.pro/