Nowenna do Matki Bożej Bolesnej: 6-14 września

Matkę Bożą Bolesną wspominamy 15 września. Dlatego już dziś, na 9 dni przed tym wspomnieniem (6 września) zachęcamy do łączności z Niepokalaną, zwłaszcza jeżeli doświadczamy cierpienia lub pragniemy zjednoczyć się w nim z osobami z naszego otoczenia, które szczególnie cierpią – nie tylko fizycznie, ale także duchowo. Być może modlitwa ta przyniesie im ulgę w bólu, którego doświadczają…

Pamiętajmy –  Nowenną, podobnie jak każdą modlitwą możemy modlić się zawsze, nie tylko na 9 dni przed litugicznym wspomnieniem…

Nowenna do Matki Bożej Bolesnej

V. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
Jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa wstępna na każdy dzień Nowenny: Ant: O, wy wszyscy, którzy idziecie drogą, zobaczcie i przypatrzcie się, czy jest boleść jako boleść moja. Nie zapominaj nigdy na cierpienia Matki Swojej. Której duszę najświętszą miecz boleści przeszył.

Dzień pierwszy:

Módlmy się: Błogosławiona Panno Maryjo, Święta Matko Jezusowa, której duszę miecz boleści przeszył, wyjednaj nam u Syna Swego odpuszczenie grzechów i uproś nam Jego łaskę i błogosławieństwo we wszystkich potrzebach naszej duszy i ciała, abyśmy rozważając Jego mękę i Twoje cierpienia, zasłużyli sobie na wieczną chwałę w niebie, gdzie Syn Twój żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.

Święta Matko, spraw to proszę, niech boleści Twoje noszę w sercu swoim głęboko. Dziewico Niepokalana, Matko Najboleśniejsza, któraś wszystkie poruszenia Swego Serca do Boga kierowała i byłaś zawsze poddana Jego woli, uproś nam, byśmy z całego serca brzydzili się grzechami i nauczyli się od Ciebie żyć z poddaniem się woli Bożej.
Amen.

Zdrowaś Maryjo…

Matko Najboleśniejsza
Módl się za nami

Dzień drugi:

(początek jak wyżej)

Módlmy się: Dziewico Niepokalana, podziwiamy głęboką pokorę Twoją, gdyś usłyszała zwiastowanie Archanioła Gabriela, żeś została wybrana na Matkę Syna Bożego, chociaż sama uznałaś się najniższą Służebnicą Pańską. Prosimy Cię o łaskę, byśmy poznając pychę i nędzę swoją, mogli otrzymać chwałę obiecaną tym, którzy są prawdziwie pokornego serca.
Amen.

Zdrowaś Maryjo…

Matko Najboleśniejsza
Módl się za nami

Dzień trzeci:

(początek jak wyżej)

Módlmy się: Chwalebna Królowo Męczenników, której Serce zostało podczas męki Syna boleśnie przeszyte mieczem zapowiedzianym przez świętego starca Symeona, wyjednaj nam prawdziwe męstwo i świętą cierpliwość w znoszeniu przykrości i przeciwności życia doczesnego, abyśmy w umartwieniu, bez narzekania niosąc krzyż codziennych obowiązków okazali się prawdziwymi Twoimi dziećmi.
Amen.

Zdrowaś Maryjo…

Matko Najboleśniejsza
Módl się za nami

Dzień czwarty:

(początek jak wyżej)

Módlmy się: O, Święta Dziewico, przyjmująca z wiarą Słowo Boga, które w Tobie stało się Ciałem i towarzysząca Jezusowi aż po krzyż, uproś i nam niezłomną wiarę w prawdy Ewangelii, by ją wyznawać nie tylko słowami, ale także życiem naszym.
Amen.

Zdrowaś Maryjo…

Matko Najboleśniejsza
Módl się za nami

Dzień piąty:

(początek jak wyżej)

Módlmy się: Maryjo, któraś wyrzekła: „Uwielbia dusza moja Pana i w Bogu Zbawicielu moim duch się mój raduje, bo uczynił mi wielkie rzeczy”, Święta Dziewico, któraś uwielbiała Boga we wszystkich sprawach Jego i dzięki Mu składałaś za wszystko, cokolwiek z rąk Jego otrzymałaś, naucz i nas wdzięczności Bogu za wszystko, co otrzymujemy.
Amen.

Zdrowaś Maryjo…

Matko Najboleśniejsza
Módl się za nami

Dzień szósty:

(początek jak wyżej)

Módlmy się: Matko Najboleśniejsza, dla której nie było miejsca w gospodzie i musiałaś Syna Swego pierworodnego złożyć w żłobie. Dla ubóstwa Twego nie przyjęto Cię w ludzkich gospodach i stąd Najmilsze Dziecię Jezus musiało urodzić się w stajni. Oderwij serca nasze od dóbr ziemi, byśmy opuściwszy wszystko, cieszyli się z ubóstwa i nawet duchem nie przywiązywali się do żadnej rzeczy doczesnej i tak otrzymali to królestwo, które ubogi Twój Syn obiecał ubogim.
Amen.

Zdrowaś Maryjo…

Matko Najboleśniejsza
Módl się za nami

Dzień siódmy:

(początek jak wyżej)

Módlmy się: „A pod krzyżem Jezusa stała Matka Jego”, Święta Matko Zbawiciela, któraś nie odstąpiła od Jezusa w Jego poniżeniu i męce, lecz stałaś mężnie pod Jego krzyżem, umocnij serca nasze, by żadne cierpienie złamać nas nie mogło.
Amen.

Zdrowaś Maryjo…

Matko Najboleśniejsza
Módl się za nami

Dzień ósmy:

(początek jak wyżej)

Módlmy się: Święta Matko, któraś z rozdartym Sercem przyjęła z krzyża ciało Syna i łzami żałości obmywała z krwi Najświętsze Rany Jego, niech Twoje poddanie się woli Boga aż do ostatecznej boleści śmierci Syna, wyjedna nam przebaczenie grzechów naszego nieposłuszeństwa oraz łaskę doskonałego wypełnienia woli Bożej.
Amen.

Zdrowaś Maryjo…

Matko Najboleśniejsza
Módl się za nami

Dzień dziewiąty:

(początek jak wyżej)

Módlmy się: Matko Najboleśniejsza, któraś Syna Swego pochowała w grobie, a nas przyjęła za dzieci, przez tę mękę i miłość Twoją, wyjednaj nam odpuszczenie grzechów, nieustanny postęp na drodze doskonałości, wytrwanie w dobrym do końca oraz śmierć szczęśliwą pod miłosierną opieką Twoją, na Sercu Jezusa przyjętego w Sakramencie Miłości.
Amen.

Zdrowaś Maryjo…

Matko Najboleśniejsza
Módl się za nami

Ant: „Gdy Jezus ujrzał Matkę pod krzyżem stojącą i ucznia którego miłował, rzekł Matce Swojej: „Niewiasto oto syn Twój” – potem rzekł uczniowi: „Oto Matka Twoja”.
Królowo Męczenników

Módl się za nami.
Spraw To, Zbawicielu drogi, byśmy świętą Rodzicielkę Twoją, która pod krzyżem z Tobą współcierpiała, nabożnie czcili i serdecznie miłowali i pod Jej opieką zawsze wiernie Ci służyli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

Matko Najboleśniejsza
Módl się za nami.

Tekst Nowenny za: http://www.serafitki.pl/