NOWA AUDYCJA MARYJNA: Głębia mądrości i szczyt religijności. Kult maryjny w Kościele – piątek, 2 lutego, 10.15

Zapraszamy do słuchania nowej maryjnej audycji pt. „Głębia mądrości i szczyt religijności” – Kult maryjny w Kościele. Audycja związana z adhortacją Marialis cultus, której rocznicę ogłoszenia obchodzimy 2 lutego. Autorem audycji jest ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski.

50 lat temu, 2 lutego 1974 roku, papież święty Paweł VI ogłosił adhortację Marialis cultus, poświęconą należytemu kształtowaniu i rozwijaniu kultu Najświętszej Maryi Panny. Adhortacja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem w Kościele i stale pozostaje punktem odniesienia dla wiary, pobożności i duchowości maryjnej wiernych. Uwaga, z jaką podjęto to zagadnienie i przejrzyście je opracowano, przynosi już długo dobre rezultaty. Z okazji złotego jubileuszu ogłoszenia tego dokumentu warto przypomnieć jego zasadnicze treści, jeśli mamy uczestniczyć w tym, co papież Paweł VI nazwał „wzrostem kultu maryjnego”. Ten wzrost opiera się więc na konkretnych zasadach teologicznych opisujących związek Maryi z Kościołem, mających odniesienie do liturgii (nr 16-21), wyraża się w konkretnych przejawach (nr 22-23), posiada kryteria odnawiające (nr 25-28), a jego najbardziej bezpośrednią i powszechną formą wyrazu pozostaje różaniec i modlitwa Anioł Pański (nr 40-55). Kult maryjny jest więc kultem doniosłym (nr 56) o znaczeniu duszpasterskim (nr 57). To sprawia, że stale trzeba pracować nad jego pogłębieniem i umocnieniem w relacji do życia całego Kościoła, jak i poszczególnych chrześcijan. Temu ma też służyć proponowany cykl refleksji nad adhortacją maryjną Marialis cultus. Ma on także dostarczyć nam pewności, że idąc drogą maryjną, idziemy śladami Kościoła, a tym samym uczymy się z naszą wiarą postępować w łasce Bożej oraz odnajdywać w świecie i go przemieniać. Zapraszam – ks. Janusz Królikowski

Audycja przygotowana przez Radio Jasna Góra.

Emisja na naszej antenie co 2 tygodnie /na przemian z audycją o Licheniu/ wtorki o godz. 20.30 i piątki o godz. 10.15.