Mazowsze wielokulturowe: W Strachówce odsłonięto pomnik króla Kazimierza Wielkiego

Z okazji 650-lecia nadania przywilejów Ormianom w gminie Strachówka odsłonięto pomnik króla Kazimierza III Wielkiego. W uroczystościach uczestniczyła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

Ormiańskie chaczkary

Po Mszy świętej podpisano akt erekcyjny, który następnie umieszczono w specjalnej tubie. Pojemnik wmurowano w podstawę pomnika – daru wdzięczności polskich Ormian królowi Kazimierzowi III Wielkiemu. Warto podkreślić, że wykonano go w formie chaczkaru, czyli kamiennej stelli zdobionej ornamentyką z krzyżem ormiańskim. Obelisk – wykonany z ormiańskiego białego trawertynu – ufundowało małżeństwo Gaina i Ashot Arakelyan – Ormianinie od 25 lat mieszkający w Polsce.

Warto pamiętać o swojej historii. Dziś jesteśmy świadkami upamiętnienia wydarzenia, które zmieniło życie wielu ludzi, a jego pozytywne skutki obserwujemy i dzisiaj – powiedziała wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

Tradycyjna muzyka i kuchnia

W zespole szkół w Strachówce organizatorzy przygotowali dla gości występ zespołu Musa Ler, który wykonuje tradycyjną ormiańską muzykę i tańce. Wysłuchano też rodzimego folkloru w wykonaniu ludowego zespołu artystycznego Promni. Nie mogło oczywiście zabraknąć degustacji dań polsko-ormiańskich.

Jakie przywileje?

Król Kazimierz Wielki 20 stycznia 1367 r. wystawił pierwszy dokument adresowany tylko do Ormian. Dotyczył on pierwszego ormiańskiego biskupa Lwowa, Grzegorza. W dokumencie sprzed 650 lat czytamy, że ze względu na to, że biskup wykazał się wiernością wobec Kazimierza Wielkiego, król pozwala mu na założenie we Lwowie rezydencji biskupiej oraz na pozostanie przy prawie i wierze „w sposób i według zwyczajów Ormian”. Przywilej ten zatwierdzał ich odrębność religijną, samorządową i sądowniczą.