Mazowsze: najlepsze orkiestry dęte poszukiwane!

Samorząd Mazowsza zaprasza do udziału w konkursie „Najlepsza orkiestra dęta Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim”. To doskonała szansa dla lokalnych orkiestr na pochwalenie się talentem muzyków, jak i całą swoją aktywnością. Na najlepsze zespoły czekają cenne nagrody – pula nagród to aż 50 tys. zł. Nabór trwa do 29 kwietnia br.

Jak wskazuje marszałek Adam Struzik, konkurs ma wyłonić i nagrodzić najbardziej wyjątkowe orkiestry, które są nie tylko zwyczajnym zespołem muzycznym, ale też aktywną częścią lokalnej społeczności.

– Orkiestry, które co roku zgłaszają się do naszego konkursu, zachwycają wspaniałymi aranżacjami i niezaprzeczalnym talentem swoich muzyków. Ich niesłabnąca popularność pokazuje, że mimo upływu czasu nadal są cennym elementem budowania tożsamości kulturowej regionu – podkreśla marszałek.

Konkurs jest adresowany do orkiestr dętych działających w województwie mazowieckim. W pierwszym etapie orkiestry muszą przedstawić swoje działania i aktywności. Działalność powinna być udokumentowana w postaci kronik, sprawozdań czy relacji w mediach. Następnie odbędą się przesłuchania, w trakcie których muzycy będą mieli okazję pokazać swoje umiejętności.

– Przepis na zwycięstwo w konkursie to z jednej strony świetna umiejętność zaprezentowania swojej twórczości i najlepszych wykonań, a z drugiej wykazania się stałą aktywnością na rzecz lokalnej społeczności, na przykład przez uświetnianie ważnych wydarzeń w gminach – mówi Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa.

Zwycięska orkiestra ma szansę na nagrodę do 15 tys. zł. Przewidziano także nagrody pieniężne za kolejne miejsca oraz wyróżnienia. Zgłoszenia trwają do 29 kwietnia br. Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy przesłać mailowo na adres ksow@mazovia.pl, dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03–469 Warszawa, z dopiskiem „Najlepsza orkiestra dęta”.

Szczegóły konkursu, regulamin i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie:www.mazowieckie.ksow.pl.

Tytułem najlepszej orkiestry dętej na Mazowszu mogą się już pochwalić: Orkiestra Dęta OSP Gozdowo i Orkiestra Dęta OSP Nadarzyn (2013), Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia (2014), Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tłuszcza (2016), Kozienicka Orkiestra Dęta Furioso (2017), Orkiestra Dęta OSP Pilawa (2018), Gminna Orkiestra Dęta ze Starej Białej (2019) czy Orkiestra Dęta OSP Kaski (2021). Jaka orkiestra dołączy do tego grona w tym roku? Przekonamy się podczas finału konkursu, który planowany jest na czerwiec 2022 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego