Konkurs dla mazowieckich sołectw: Sukcesy widać po sąsiedzku

Ruszyła już druga edycja konkursu „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”. Zgłoszenia są przyjmowane do 27 lipca br.

Na Mazowszu jest 7335 sołectw. Te najbardziej dynamiczne w rozwoju mogą zostać nagrodzone w konkursie „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”.

Mazowieccy sołtysi wiele razy pokazywali, że potrafią wykazać się dużą aktywnością na rzecz mieszkańców. Podejmują się licznych inicjatyw, wdrażają w swoich gminach innowacyjne rozwiązania, sięgają po środki z funduszu sołeckiego i po środki unijne. To właśnie do nich skierowany jest ten konkurs. Zapraszam do udziału – mówi marszałek Adam Struzik.

Pula nagród w konkursie wynosi 15 tys. zł brutto. Każda gmina może zgłosić tylko jedno sołectwo do konkursu. Wydarzenia, inicjatywy, inwestycje, które rozwinęły sołectwo trzeba będzie przedstawić w formie dokumentów: tekstów w kronice, sprawozdań, bądź relacji w mediach, czy zdjęć. Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.mazowieckie.ksow.pl.

Współczesna mazowiecka wieś to olbrzymi potencjał do wykorzystania. Aby móc w pełni z niego czerpać, konieczna jest współpraca i chwytanie szans, jakie stwarzają dodatkowe środki na rozwój. Za niebanalną aktywność i zaangażowanie w rozwój lokalnych społeczności warto nagradzać – zapewnia wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

W pierwszej edycji konkursu pnagrodzono sołectwa Jarzębia Łąka (gmina Tłuszcz), Wolica (gmina Radzymin), Rumoka (gmina Lipowiec Kościelny), Dzięgielewo (gmina Gozdowo) oraz Równe (gmina Strachówka).

Zgłoszenia pisemne wraz z dodatkowymi dokumentami na dowolnym nośniku należy wysłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 27 lipca 2018 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03 – 469 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Konkurs dla sołectw”. Komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych zgłoszeń i przyzna nagrody do 30 listopada 2018 r.