IX Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka

Konkurs Adresowany jest do uczestników od 3 do 21 lat i podzielony jest na trzy edycje artystyczne: plastyczną, fotograficzną i recytatorską (recytacja wierszy Włodzimierza Pietrzaka). Celem konkursu jest inspirowanie dzieci i młodzieży do rozwijania kreatywności, wrażliwości artystycznej oraz promowanie twórczości Włodzimierza Pietrzaka, zapomnianego poety, krytyka literackiego, żołnierza Powstania Warszawskiego.

W IX Konkursie proponujemy następującą tematykę prac:

Fotografia: 100 Odzyskania Niepodległości
Polska Wielu Kultur
Inspiracje z poezji Włodzimierza Pietrzaka – 105 rocznica urodzin poety
Bohaterowie bajek i baśni

Plastyka: 100 Odzyskania Niepodległości
Polska Wielu Kultur
Inspiracje z poezji Włodzimierza Pietrzaka – 105 rocznica urodzin poety
Bohaterowie bajek i baśni
Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka powstał w 2009 roku z inicjatywy Macieja Koniecznego. „Naszym celem jest pokazanie, że twórczość artystyczna jest doskonałym sposobem spędzenia wolnego czasu, służy rozwojowi osobowości dzieci i młodzieży, a także umożliwia odkrywanie talentów wśród dzieci niepełnosprawnych i dzieci z rodzin biednych” – mówi Maciej Konieczny.

Przez 8 lat udział w konkursie wzięło 10277 uczestników z Polski, Australii, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Litwy, Ukrainy, Niemiec, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Czech, Włoch, Libanu i Kazachstanu. Dotychczasowe edycje pokazały, że konkurs dociera do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz podopiecznych świetlic terapeutycznych i ośrodków dla osób niepełnosprawnych, często z małych miejscowości.

Więcej informacji na stronie: civitaschristianaturek.eu