Franciszkanie: Przyjęty statut FTN

W sobotę 21 maja w Krakowie odbyło się walne zebranie Franciszkańskiego Towarzystwa Naukowego (FTN). Uczestnicy spotkania jednogłośnie przyjęli statut organizacji „ad experimentum” na jeden rok. Zdecydowali też o dopisaniu do niego preambuły, która uwzględni zapisy nowych Konstytucji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.

Redaktor naczelny rocznika „W nurcie franciszkańskim” o. dr Andrzej Hejnowicz poinformował, że nowy numer czasopisma jest już gotowy do druku. Będzie on zawierał artykuły naukowe dziewięciu autorów.

A oto tematy: Błogosławiony Jan Duns Szkot i jego teologia; Bioetyczna dyskusja wokół aborcji eugenicznej; Obecność Reguły niezatwierdzonej (1221) w tekście Konstytucji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (2019); Bracia w mieście. Miejski rys duchowości franciszkańskiej; Dwadzieścia lat istnienia misji Franciszkanów Konwentualnych w Ugandzie; Twórcza wierność charyzmatowi. Franciszkanizm św. Maksymiliana Marii Kolbego; Czasy zarazy i pandemii w kontekście historycznym; Franciszkański Hofman; Szyfry Czcigodnego Sługi Bożego o. Wentantego Katarzyńca.

Członkowie Towarzystwa opowiedzieli się ponadto za digitalizacją wcześniejszych numerów pisma i udostępnieniem ich wszystkim zainteresowanym w Internecie.

Wstępnie ustalono też temat sympozjum, które odbędzie się jesienią przyszłego roku. Dotyczyć ono będzie tradycji, zapoczątkowanej przez św. Franciszka 800 lat temu w Greccio („żywa szopka”).

Obecny na spotkaniu minister prowincjalny o. dr Marian Gołąb wyraził radość, że FTN tworzą franciszkanie z trzech ośrodków naukowych – krakowskiego, lubelskiego i rzymskiego. Poinformował braci, że w tym roku zapowiada się obrona doktoratów czterech współbraci, a dwóch innych rozpocznie specjalizacje na KUL-u.

P.o. prezesa FTN o. dr Zbigniew Wójcik złożył sprawozdanie za miniony rok i zapowiedział następne walne spotkanie na maj 2023 r.

28 listopada 2011 roku wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie wyrazili pragnienie powołania Franciszkańskiego Towarzystwa Naukowego. Pomysł wynikał z naukowych zainteresowań braci oraz i z Konstytucji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, które zachęcają do „popierania działalności i badań naukowych przede wszystkim w dziedzinie życia i doktryny franciszkańskiej”.

Towarzystwo Naukowe postawiło sobie następujące cele: prowadzenie, popieranie i popularyzacja badań naukowych, szczególnie na polu nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych, wspieranie wszelkich służących temu działań społecznych i kulturalnych oraz integracja środowiska naukowego skupionego wokół Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce.

29 września 2017 r. zainteresowani franciszkanie potwierdzili wolę realizacji tego pomysłu, a następnie 22 listopada 2017 r. wystosowali prośbę do ministra prowincjalnego o formalną erekcję Franciszkańskiego Towarzystwa Naukowego. Przychylając się do tej prośby, dekretem z dnia 18 maja 2018 r. minister prowincjalny, o. dr Marian Gołąb erygował Franciszkańskie Towarzystwo Naukowe w ramach Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię z siedzibą w Krakowie jako publiczne stowarzyszenie wiernych.

Obecnie FTN działa na polu naukowym, zajmując się popularyzacją myśli i dziedzictwa franciszkańskiego poprzez sympozja i konferencje oraz publikacje naukowe i popularnonaukowe w czasopiśmie Towarzystwa „W nurcie franciszkańskim”.

jms/AH