Duchowość sióstr klarysek

W dniu wspomnia św. Klary (11 sierpnia), zapraszamy do zapoznania się z charyzmatem zgromadzenia, noszącego jej imię…

Duchowość sióstr klarysek ma swoje źródło w charyzmacie, który otrzymała św. Klara z Asyżu. Jego szczególnym wyrazem jest życie w ubóstwie. Radykalizm, z jakim Święta realizowała obrany ideał, wypływał z miłości, którą ukochała Ubogiego Chrystusa. Ubóstwo oznaczało dla Niej oddanie wszystkiego Bogu i ludziom – tak spośród rzeczy materialnych: własności, dóbr i zabezpieczeń, jak i z darów, które Najwyższy złożył w Jej sercu. Wolna i pełna zaufania Opatrzności, podejmowała ze swoimi siostrami życie proste i skromne, by naśladować Pana w Jego ziemskim życiu i być jak najbliżej najmniejszych i ubogich ówczesnego świata.

Punktem odniesienia była dla niej Ewangelia.

Bratem i tym, przez którego Pan szczególnie działał w Jej życiu, był św. Franciszek z Asyżu. On pomógł Jej odczytać Boże wezwanie i zachwycił ideałami, które stały się im wspólne.

Gdy bracia szli głosić Ewangelię, ona wraz z siostrami trwała na modlitwie,wstawiając się za nimi i zanurzając się przez kontemplację w miłości Bożej. Przestrzenią realizacji Jej powołania było odosobnienie – klauzura, sprzyjająca spotkaniom z Bogiem i tworzenia głębokich relacji z siostrami. Z tego miejsca promieniowało błogosławieństwo na okolicę i na tych, którzy przychodzili, by prosić o wstawiennictwo sióstr w ich intencjach przed Bogiem.

Klara wypełniała swoją misję w zaufaniu i oddaniu wobec Kościoła. Gdy jej charyzmat okazał się wielką nowością, pomocy dla jego rozeznania szukała w Kościele, a swoje siostry obecne i przyszłe powierzała Jego opiece.

Klaryski dziś …

Dziś w tym samym Duchu siostry klaryski podejmują tę

  • ewangeliczną drogę
  • w ubóstwie,
  • kontemplacji,
  • we wspólnocie siostrzanej
  • żyjącej ideałami św. Franciszka
  • i umiłowaniem Kościoła.

Z San Damiano siostry poszły niemal na cały świat i przez już ponad osiemset lat trwa klariańska przygoda z Trójjedynym. Upływający czas i różnorodność miejsc przyczyniły się do nowego odczytania duchowości, dawania odpowiedzi na wracające i dziś pytania o realizację tej drogi, o czynienie jej nadal piękną i bliską dla ludzi XXI wieku…

Tekst/Fto. za: http://www.franciszkanie-warszawa.pl/

Siostry Klaryski zapraszają

MIEDNIEWICE

dziewczęta pragnące służyć Bogu w zakonie kontemplacyjno-klauzurowym
w duchu św. Franciszka i św. Klary
Osobom pragnącym skontaktować się z nami podajemy nasz adres:
Klasztor Sióstr Klarysek
Miedniewice 90
96-315 Wiskitki,
tel. (0-46) 856 93 80
e-mail: klaryski_m@zakon.opoka.org.pl

a chcącym nas wesprzeć podajemy nasze konto:

Bank PEKAO SA I O/ŻYRARDÓW
UL. 1 MAJA 11
96-300 ŻYRARDÓWKonto nr 28124033501111001004109898

SITANIEC KOŁO ZAMOŚCIA

Klasztor Sióstr Klarysek
p/w Niepokalanego Serca Maryi
Skwer Świętej Kingi – Sitaniec 170
22-400 ZAMOŚĆ

tel. (084) 616 67 59
e-mail: klasztor@klaryski.com.pl
www.klaryski.com.pl

Bank Pekao S.A.II Oddział w Zamościu
nr konta: 04 1240 2005 1111 0000 1757 1315
IBAN: PL04 1240 2005 1111 0000 1757 1315
kod BIC Banku Pekao SA: PKO PPLPW

„Dziewczęta pragnące podjąć życie kontemplacyjne w klasztorze klarysek p/w Niepokalanego Serca Maryi, mogą uzyskać informacje drogą e-mail, telefoniczną lub osobiście przy furcie klasztornej”
Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się czegoś więcej na temat działalności klasztoru lub mają Państwo jakiejkolwiek pytania prosimy o wpisanie treści wiadomości oraz danych kontaktowych, a my postaramy się odpowiedziec na wszystkie pytania.
Imię i nazwisko