Czy wiesz, że każdego dnia możesz uzyskać odpust zupełny?

Kiedyś usłyszałam, że nie ma takiej prośby, zanoszonej za przyczyną dusz w czyśćcu cierpiących, która nie byłaby wysłuchana przez Pana Boga, jeśli jest zgodna z Jego wolą. Obiecałam, że w każdy poniedziałek będę ofiarowywać Mszę św., Komunię św., Różaniec, brewiarz, nawet jakieś doznane cierpienia i przykrości w intencji cierpiących w czyśćcu. I praktykuję to do dzisiaj. (…) Dostrzegam też znaki pomocy ze strony dusz czyśćcowych, bo one nam pomagają, wypraszając łaski u Boga – s. Agnieszka, franciszkanka (Niedziela Ogólnopolska 43/2019, str. 14-15)

Listopad, kojarzony zazwyczaj w Kościele katolickim z pamięcią o zmarłych, jeszcze się nie kończy. Pierwsze osiem dni tego miesiąca, dają nam możliwość uzyskania odpustów za zmarłych. Pamiętajmy jednak, że po tym czasie, i nie tylko! także możemy uzyskać odpust zupełny.

Warto o tym pamiętać i ratować od cierpień, jak najwięcej dusz czyśćcowych. Można pomóc im, i sobie, bo jak mawiał św. Jan Maria Vianney: – Jest to rzecz pewna bracia drodzy, że te biedne dusze dla siebie nic nie mogą, ale dla nas wiele mogą. Kto się do nich odwołuje, ten zawsze upragnioną łaskę otrzyma. Jeśli Święci, co są w niebie, naszym zbawieniem się zajmują, chociaż od nas nic nie potrzebują; to o ileż bardziej dusze czyśćcowe, które naszymi modlitwami wspieraliśmy, po wydostaniu się z czyśćca, przez wdzięczność będą o nas pamiętać i nam w zbawieniu dopomagać.

Za co możemy każdego dnia uzyskać odpust zupełny? Np. za
1. Czytanie i rozważanie przynajmniej przez pół godziny dowolnego fragmentu Pisma Świętego.
2. Odmówienie jednej części Różańca świętego, wspólnie z kimś w dowolnym miejscu. Jeżeli odmawiam tę modlitwę różańcową sam to dla zyskania odpustu zupełnego muszę go odmówić przed Najświętszym Sakramentem, tzn. w kościele, kaplicy gdzie znajduje się tabernakulum z Najświętszym Sakramentem.
3. Odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem. Warunkiem jest tutaj obecność Najświętszego Sakramentu w tabernakulum w kościele lub kaplicy. Najświętszy Sakrament nie musi być wystawiony, wystarczy sama obecność w tabernakulum.
4. Adorację Najświętszego Sakramentu – przynajmniej przez pół godziny, w kościele lub kaplicy.
5. Odprawienie Drogi Krzyżowej w kościele, kaplicy lub na kalwarii, a także przy stacjach poświęconej drogi krzyżowej. Nie trzeba uczestniczyć w specjalnym nabożeństwie, wystarczy samemu przejść przez stacje Drogi Krzyżowej.

Oprac. Paulina Wysocka/Malwina Szymańska