Czy pomnik św. Jana Pawła II z Francji trafi do…. Powiatu Sochaczewskiego?

Rada Powiatu Sochaczewskiego jednogłośnie w sprawie pomnika Jana Pawła II

Sochaczewski samorząd powiatowy podczas sesji Rady Powiatu w poniedziałek, 30 października przyjął poprzez aklamację stanowisko w sprawie poparcia dla premier Rządu Polskiego, Beaty Szydło działań zmierzających do przeniesienia z francuskiej gminy Ploermel pomnika św. Jana Pawła II do Polski. Władze powiatu sochaczewskiego, miasta Sochaczew, a także sam Maciej Małecki, sochaczewianin – poseł i minister w Kancelarii Premiera RP deklarują chęć przyjęcia pomnika na teren Ziemi Sochaczewskiej.

Rada Powiatu w Sochaczewie wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec próby rugowania symboli chrześcijańskich z przestrzeni publicznej. Nakaz francuskiej Rady Stanu o usunięciu krzyża z pomnika Papieża Polaka w Bretanii jest kolejnym przejawem walki z chrześcijaństwem i dyskryminacją ludzi wierzących, co zostało podkreślone w przyjętym stanowisku – „Święty Jan Paweł II jest symbolem zjednoczonej, chrześcijańskiej Europy. Działania podejmowane przez władze Francji wobec wspomnianego pomnika przypominają najgorsze totalitarne wzory. Polacy, w tym sam Karol Wojtyła, najboleśniej doświadczyli prześladowań katolików przez nazizm i komunizm.” Zdjęcie krzyża z pomnika to kolejny krok w degradacji chrześcijańskiego dziedzictwa. Jako katolicki kraj, z którego wywodzi się święty Jan Paweł II i którego nauczanie i myśli nam towarzyszą na każdym kroku – musimy stanowczo zareagować na to co dzieje się we Francji. W naszym kraju pomniki Jana Pawła II, innych świętych oraz krzyże, stanowiące symbol wiary chrześcijańskiej znajdują należy szacunek.

Samorząd Powiatu Sochaczewskiego szybko zareagował na działania władz francuskich oraz udzielając poparcia pani Premier Beaty Szydło. Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, Zarząd Powiatu i Rada Powiatu w Sochaczewie z jej przewodniczącym Andrzejem Kierzkowskim zgłosili mianowicie chęć i gotowość przyjęcia pomnika św. Jana Pawła II na Ziemi Sochaczewskiej, popierając w pełni działania zmierzające do powstrzymania cenzury skierowanej przeciwko chrześcijaństwu. „Zapewniamy, że na gościnnej Ziemi Sochaczewskiej, której dzieje są nierozerwalnie splecione z chrześcijaństwem i najwyższym poświęceniem dla Ojczyzny, znajdziemy godne miejsce dla Papieża Polaka, który ocalił świat przed komunizmem. Przyjęcie pomnika naszego Ojca Świętego będzie dla nas najwyższym zaszczytem” – czytamy m.in. w przyjętym stanowisku.

Maciej Małecki, Poseł na Sejm RP, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Jestem dumny jako poseł ziemi sochaczewskiej, jako mieszkaniec Sochaczewa, że tutejsza Rada Powiatu przyjęła przez aklamację stanowisko, poprzez które wyraża zaproszenie do Polski św. Jana Pawła II w pomniku, któremu grozi ocenzurowanie na ziemi francuskiej. To jest bardzo mocny sygnał ze strony polskiego samorządu, że nasz Papież Polak, wyrzucany z Francji, zawsze znajdzie swój dom na Ziemi Ojczystej. Dziękuję sochaczewskiemu samorządowi powiatowemu za przyjęcie takiego stanowiska i za wsparcie działań premier Beaty Szydło w obronie pamięci naszego Papieża Jana Pawła II, jak również w obronie wartości Krzyża, wartości chrześcijańskich. Papież Polak szanował wszystkich ludzi bez względu na ich wiarę, kulturę i przekonania, pozostaje współczuć Francji, że wybrała złą drogę, bowiem tam, gdzie rugowany jest Krzyż i wartości chrześcijańskie, nie ma dobrej przyszłości. O tym Francja przekonuje się niemal codziennie. Dziś, Polska jest wyjątkowym krajem na mapie Europy, dziś w Polsce piękny przykład daje ziemia sochaczewska, za co jeszcze raz z całego serca dziękuję.

Jolanta Gonta, starosta sochaczewski – Ubolewając nad ostatnimi wydarzeniami na francuskiej ziemi, jeśli chodzi o sprawę pomnika św. Jana Pawła II i znajdującego się na nim Krzyża, jako przedstawiciele samorządu powiatowego wspieramy i wspierać będziemy starania rządu o sprowadzenie tegoż monolitu do Polski. Gdy miałoby dojść do takiej sytuacji, pragniemy, by pomnik trafił właśnie do powiatu sochaczewskiego. Pragnę zauważyć, iż pomnik, o którym rozmawiamy, usytuowany jest na Placu świętego, podkreślam świętego Jana Pawła II. Powstał w 2006 roku, dziś mamy rok 2017, Zachód z biegiem czasu odwraca się od chrześcijaństwa. Nie ma naszej zgody na rugowanie symboli chrześcijańskich, na niszczenie symbolu wiary każdego katolika, atrybutu, który zawsze towarzyszył Papieżowi. Taka sytuacja, wymaga zdecydowanej postawy zarówno Rządu Polskiego jak i nas samorządowców. Papież Jan Paweł II był największym z Polaków, niezaprzeczalnym autorytetem dla chrześcijan i nie tylko. Będzie dla nas ogromnym zaszczytem, przyjąć Jego pomnik na naszej ziemi.

Sylwester Kaczmarek, przewodniczący Rady Miasta Sochaczew – Gratuluję przyjęcia przez samorząd powiatowy tego stanowiska przez aklamację. W pełni solidaryzuję się z Państwa decyzją. Na najbliższej sesji Rady Miasta Sochaczew także przyjmiemy podobne stanowisko. Jako przedstawiciel samorządu miejskiego pragnę jednocześnie złożyć deklarację, iż Sochaczew chętnie przyjmie ten pomnik, jeśli dojdzie do przeniesienia go z Francji. Jestem świadomy, że ten Krzyż i pomnik są dziś bardzo potrzebne właśnie tam, na francuskiej ziemi, gdzie dochodzi do coraz śmielszych przejawów niszczenia wartości chrześcijańskich w przestrzeni publicznej i prywatnej. Dziś, my pragniemy wyjść do nich z miłością, o której mówił nasz Papież Jan Paweł II, zawsze podkreślając, że „Miłości bez Krzyża nie znajdziecie, a Krzyża bez Miłości nie uniesiecie”. Niech właśnie to motto będzie dla Francji takim „memento mori”.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie