Czwarta edycja konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?”

„Ojciec Wenanty – czy znasz?”, pod takim hasłem franciszkanie z Kalwarii Pacławskiej, a jednocześnie opiekunowie grobu sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca organizują, już po raz czwarty, Konkurs Literacki.

Cele konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?”:

uczczenie 101. rocznicy śmierci o. Wenantego Katarzyńca oraz 133. rocznicy urodzin;
zapoznanie jak najszerszego grona osób z postacią franciszkanina Ojca Wenantego Katarzyńca, z jego duchowością, charyzmatem, powołaniem, jego wyborami i determinacją w kroczeniu drogą Chrystusa;
zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do działań twórczych;
wydanie antologii pokonkursowej, poświęconej o. Wenantemu Katarzyńcowi;
stworzenie wydarzenia literackiego.

Konkurs „Ojciec Wenanty – czy znasz?” przeznaczony jest zarówno dla dzieci i młodzieży do lat 18, jak i dla osób dorosłych. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie „Ojciec Wenanty – czy znasz?” jest nadesłanie utworu literackiego, opowiadającego o życiu o. Wenantego Katarzyńca (nie powinna to być jednak biografia) lub o wpływie jego osoby na życie autora tekstu. Tekst powinien być napisany w języku polskim, dotąd niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach, a także niepublikowany w sieci Internet.

Termin składania prac: Prace należy nadsyłać do 15.08.2022 r. do godziny 24.00. Na kopercie lub w temacie wiadomości należy napisać KONKURS O. WENANTY

Więcej informacji: WENANTY.PL