Czego dziś uczy św. Franciszek?

7 stycznia br. we Włoszech, w Greccio przedstawiciele Rodziny Franciszkańskiej zainaugurowali Rok Jubileuszowy – Obchody FRANCISZKAŃSKIEGO OSIEMSETLECIA. Uroczystości potrwają do 2026 r. i obejmą kilka rocznic związanych ze św. Franciszkiem z Asyżu – osiemsetlecie Reguły i pierwszych jasełek w Greccio (2023), stygmatów (2024), Pieśni stworzenia (2025) i śmierci Franciszka (2026).

Z okazji tak pięknego jubileuszu – proponujemy książkę, która przybliży postać biedaczyny z Asyżu i pomoże nam wykorzystać jego nauczanie w codziennym życiu!  

„Reguła i życie. Czego dziś uczy św. Franciszek” to publikacja franciszkanina – o. Zdzisława J. Kijasa, wydana nakładem Wydawnictwa Bratni Zew. Książka ukazała się pod patronatem medialnym Radia Niepokalanów.

„Dowiedz się, jak żyć dziś na wzór św. Franciszka! Reguła nie jest przewodnikiem po przeszkodach, ale kompasem, który ukierunkowuje i wspiera w wędrówce.” /Papież Franciszek, fragment z przedmowy/

O. Zdzisław Kijas udowadnia, że reguła zakonna wcale nie jest nudnym i przestarzałym dokumentem Kościoła z czasów średniowiecza. Przeciwnie, jego refleksje pokazują, że umiejętne korzystanie z niej, może twórczo rozwinąć również życie i osobowość człowieka XXI wieku. Praca, relacje, podejmowanie decyzji, rodzina czy życie duchowe – te i inne dziedziny naszej codzienności mogą dzięki prostym radom św. Franciszka zyskać zupełnie nowy wymiar.

Jak pisze sam autor, chodzi bowiem głównie o to, aby reguła stała się głosem i twarzą Franciszka, jego duchową obecnością pośród braci i sióstr, którzy postanowili naśladować Chrystusa w jego szkole.

ZDZISŁAW JÓZEF KIJAS – franciszkanin, profesor teologii, nauczyciel akademicki wielu uczelni w Polsce i za granicą, postulator generalny spraw kanonizacyjnych Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Jest autorem wielu poczytnych książek, w tym wydanych nakładem wydawnictwa Bratni Zew: Życie jako dojrzewanie świętości. Maksymilian Maria Kolbe, Sprawy nader ważne, Opatrzność i przeznaczenie, Wyszyński. 40 spojrzeń, Kto słucha Boga. Napomnienia św. Franciszka oraz trzech powieści o wyjątkowych kobietach XIX w.