Archidiecezja Łódzka: „Daj Pan Cegłę” | Bieg Charytatywny

„Daj Pan Cegłę” to hasło pierwszego biegu charytatywnego, który odbędzie się 20 czerwca na Stawach Stefańskiego. Podczas biegu odbędzie się zbiórka środków na budowę Wyjątkowego Domu dla osób długotrwale chorujących psychicznie i osób z chorobą Alzheimera.

W ramach biegów odbędzie się atestowana rywalizacja indywidualna i drużynowa. Drużyna powinna liczyć minimum 5 osób (w tym minimum 1 kobieta). Do rywalizacji drużynowej zapraszamy w szczególności: urzędy i instytucje publiczne, kapłanów, służby mundurowe, organizacje pozarządowe, służbę zdrowia, artystów, szkoły sportowe, przedstawicieli biznesu, kluby sportowe, placówki wspierające osoby z niepełnosprawnościami.

Dystans biegu: 5 km. W trakcie biegu można biec, maszerować (również z kijkami nordic walking), uprawiać slow jogging lub jechać na wózku inwalidzkim – każda forma aktywności będzie mile widziana. Zachęcamy do startu w strojach „służbowych” (np. strażacy w mundurach, duchowni w sutannach).

Nagrodą za najlepsze wyniki w cyklu 3 biegów będzie honorowa statuetka „Budowniczy Wyjątkowego Domu” oraz nagrody rzeczowe. Po każdym z biegów każdy uczestnik dostanie pamiątkowy medal wykonany przez osoby z niepełnosprawnościami. Ponadto wyróżnienie otrzymają najliczniejsza drużyna i najszybsza drużyna.

Serdecznie zapraszamy do udziału w dwóch pozostałych biegach:

29.08.2021 Stawy Stefańskiego (bieg pod hasłem „Polej Beton”)

25.09.2021 Stawy Stefańskiego (bieg pod hasłem „Rzuć Dachówkę”)

HARMONOGRAM KAŻDEGO CYKLU

14:30 ROZPOCZĘCIE PRACY BIURA ZAWODÓW (wszystkie biegi)

15:00 PRZYGOTOWANIE MIEJSCA STARTU/METY i BIURA ZAWODÓW

16:45 ZAMKNIĘCIE BIURA ZAWODÓW BIEGI TOWARZYSZĄCE

17:00 KIDS A (2015 i młodsi) – 250m

17:30 KIDS B (2014 – 2008) – 500m

17:30 ZAMKNIĘCIE BIURA ZAWODÓW BIEG GŁÓWNY

18:00 START BIEGU GŁÓWNEGO 5km

19:00 ZAMKNIĘCIE METY

19:00 DEKORACJE

Zapisy na bieg oraz regulamin na stronie www.time4s.pl

Informacje o kampanii na stronie www.wyjatkowydom.org.pl

Za: https://www.archidiecezja.lodz.pl/