Niedziela Świętej Rodziny

Przypadająca dzisiaj (31 grudnia) Niedziela Świętej Rodziny jest obchodzona jako dzień modlitw o świętość małżeństw i rodzin. Zapraszamy do modlitwy za swoje rodziny i za wszystkie polskie rodziny:

Najświętsza Rodzino, której Opiekun – św. Józef jest wzorem miłości ojcowskiej, Matka Najświętsza – miłości macierzyńskiej, a Dziecię Jezus – posłuszeństwa i miłości synowskiej, oddajemy się pod Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi byli złączeni Twoją miłością.
Prosimy Cię:
– za małżonków o umocnienie ich wzajemnej miłości;
– za rodziców oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające urodzić się im dziecko;
– za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością;
– za młodzież, w której budzi się miłość
– i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa;
– za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca;
– za te rodziny, w których są bezrobotni, którym brakuje chleba powszedniego;
– za dzieci zaniedbane i porzucone;
– za wdowy i sieroty;
– za chorych i cierpiących, by doznawali życzliwej opieki ze strony bliźnich.
Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm.

Najświętsza Rodzino z Nazaretu broń nasze rodziny, którym zagraża tak wiele niebezpieczeństw i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.