3 mln zł na samochody dla mazowieckich strażaków

Profesjonalny, nowoczesny, a przede wszystkim niezawodny – taki powinien być sprzęt, który umożliwia strażakom ochotnikom prowadzenie akcji ratowniczych. Dlatego samorząd województwa mazowieckiego od lat wspiera działalność OSP. W tym roku w ramach programu OSP 2017 przeznaczył 3 mln zł wsparcia na zakup specjalistycznych samochodów dla 30 jednostek OSP z Mazowsza.

– Strażacy wykonują bardzo odpowiedzialną pracę. Ratują ludzkie życie i dobytek, gasząc pożary czy usuwając skutki powodzi, dlatego muszą dysponować bardzo dobrym i sprawnym sprzętem, aby szybko reagować w chwili zagrożenia i móc skutecznie prowadzić wszystkie akcje ratownicze. Cieszę się, że po raz kolejny możemy im pomóc – zaznaczył marszałek Adam Struzik.

W ramach Programu OSP 2017 do urzędu marszałkowskiego wpłynęło 81 wniosków na kwotę ponad 12 mln zł. Decyzją Radnych Województwa Mazowieckiego wsparcie trafi do 30 jednostek ochotniczych straży pożarnych, z których każda otrzyma po 100 tys. zł dofinansowania. Pozwoli to na zakup ciężkiego lub średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe.

O tym, że pomoc strażaków ochotników jest niezwykle istotna nie trzeba nikogo przekonywać. Świadczą o tym statystyki. Na Mazowszu działa obecnie ok. 2 tys. jednostek ochotniczych straży pożarnych, z których blisko 500 jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2016 r. mazowieccy strażacy ochotnicy wyjeżdżali ponad 26 tys. razy do różnego rodzaju zdarzeń zarówno na terenie zasięgu swojej jednostki jak i poza nim. Warto również podkreślić, że w ubiegłym roku strażacy z mazowieckich jednostek straży pożarnej wyjeżdżali do akcji średnio co 8 min.[1] Natomiast w akcjach ratowniczych (pożary i miejscowe zagrożenia) uczestniczyło ponad 235 tys. ratowników[2].

[1] Dane Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
[2] Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego, Urząd Statystyczny w Warszawie, 2016, str. 96.

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego