12 października wspominamy Karola Acutisa

Zdumiewa dojrzałość tego młodego człowieka! Był autorem stron internetowych o cudach eucharystycznych i o świętych katolickich. Eucharystię nazywał „autostradą do nieba”. Jego życiowym mottem były słowa: „Wszyscy rodzą się jako oryginały, ale wielu umiera jako kserokopie”. Carlo był również niezwykle mocno oddany Maryi, na wyraz czego codziennie odmawiał różaniec. Kilka razy poświęcił się Matce Bożej, aby wyrazić Jej swoje oddanie i błagać o wsparcie.

Zmarł na białaczkę 12 października 2006 r. w wieku 15 lat. Swoje życie ofiarował za papieża i Kościół. Został pochowany w Asyżu. 6 kwietnia 2019 ciało przeniesiono do kościoła Matki Bożej Większej w tym samym mieście.

MODLITWA
Boże, nasz Ojcze, dzięki Ci składamy za to, że dałeś nam Carlo, który dla młodych jest wzorem życia, a dla każdego – wezwaniem do miłowania. Ty, czyniąc z Eucharystii „autostradę do nieba”, pozwoliłeś mu kochać Twojego Syna. Ty dałeś mu Maryję, Matkę najukochańszą, i przez Różaniec pozwoliłeś wyśpiewywać Jej czułość. Przyjmij jego modlitwę za nas. Spójrz przede wszystkim na ubogich, których miłował i wspomagał [również mi ofiaruj, za jego wstawiennictwem, łaskę o którą Cię proszę…] Wprowadzając Carlo do grona świętych Kościoła, daj nam pełnię radości; niech jego uśmiech będzie także dla nasz światłem na chwałę Twojego Imienia. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Oprac. na podstawie: Wikipedia oraz https://carloacutis.pl/
Modlitwa i zdjęcie za: https://carloacutis.pl/