Wszystko postawiłem na Maryję: Ks. Władysław Korniłowicz, spowiednik Prymasa – wtorek, 29 marca

Ksiądz Władysław Korniłowicz urodził się 5 sierpnia 1884 roku w Warszawie. Wychowany w środowisku radykalnej inteligencji, porzucił studia przyrodnicze w Zurichu, podjęte na życzenie ojca, wybitnego psychiatry, i wstąpił w 1905 roku do Seminarium Duchownego w Warszawie. W latach 1906-1914 studiował filozofię i teologię we Fryburgu. Święcenia kapłańskie otrzymał 6 kwietnia 1912 roku w Krakowie z rąk ks. bpa Adama Sapiehy.

Był spowiednikiem i ojcem duchownym bł. Prymasa Wyszyńskiego i bł. Matki Czackiej. Udzielił ostatniego namaszczenia Marszałkowi Piłsudskiemu.

Ksiądz Władysław Korniłowicz, nasz Ojciec… – taki napis widnieje na tablicy nagrobnej ks. Władysława na cmentarzu Zakładu dla Niewidomych w Laskach.

Kim był ks. Władysław Korniłowicz? Opowie nam o nim p. Magdalena KAMIŃSKA.

Słuchaj: wtorek, 29 marca – godz. 9.15 i 21.30 (powtórka).

Fot. Paulina Wysocka