Rodzina Franciszkańska: Inauguracja Roku Jubileuszowego

Greccio: Inauguracja franciszkańskiego osiemsetlecia!

7 stycznia br. we Włoszech, w Greccio przedstawiciele Rodziny Franciszkańskiej /6 ministrów generalnych/ zainaugurowało Rok Jubileuszowy – Obchody FRANCISZKAŃSKIEGO OSIEMSETLECIA. Uroczystości potrwają do 2026 r. i obejmą kilka rocznic związanych ze św. Franciszkiem z Asyżu – osiemsetlecie Reguły i pierwszych jasełek w Greccio (2023), stygmatów (2024), Pieśni stworzenia (2025) i śmierci Franciszka (2026).

W uroczystości inauguracyjnej, którą można prześledzić na specjalnej stronie internetowej poświęconej osiemsetleciu (www.centenarifrancescani.org), mogło wziąć udział niewiele osób ze względu na małe rozmiary sanktuarium.

O godz. 11 rozpoczęła się uroczystość pod przewodnictwem ministra prowincjalnego prowincji św. Bonawentury OFM fr. Luciano DE GIUSTI, upamiętniająca 800-lecie Reguły zatwierdzonej i obchodów Bożego Narodzenia w Greccio. Na zakończenie odbyła się procesja do groty, w której w Boże Narodzenie 1223 r. św. Franciszek przygotował żłóbek, aby własnymi oczami zobaczyć trudy, jakie poniosło Dzieciątko Jezus w swoim wcieleniu, o czym opowiada fr. Tomasz z Celano w jego pierwszej biografii: „Nastał dzień radości, nadszedł czas wesela. Z wielu miejscowości zwołano braci. Mężczyźni i kobiety z owej krainy, pełni rozradowania, według swej możności przygotowali świece i pochodnie dla oświetlenia nocy, co promienistą gwiazdą oświeciła niegdyś wszystkie dnie i lata. Wreszcie przybył święty Boży i znalazłszy wszystko przygotowane, ujrzał i ucieszył się. Mianowicie nagotowano żłóbek, przyniesiono siano, przyprowadzono wołu i osła. Uczczono prostotę, wysławiono ubóstwo, podkreślono pokorę, i tak Greccio stało się jakby nowym Betlejem”.

Na zakończenie uroczystości uczestnicy udali się do pobliskiego ośrodka braci mniejszych, gdzie prowincja św. Bonawentury zaoferowała obiad wszystkim delegacjom. Należy podkreślić dobrą współpracę na poziomie rodziny franciszkańskiej poprzez różne komitety powołane do przygotowania obchodów jubileuszowych (2023-2026).

Z najważniejszymi wydarzeniami można zapoznać się na wspomnianej stronie internetowej utworzonej z okazji osiemsetlecia. Jest to również znak woli współpracy w rodzinie franciszkańskiej i pragnienia, aby rocznice franciszkańskie nie były nostalgicznym czy triumfalistycznym wspomnieniem, lecz okazją do ponownego przyswojenia naszego charyzmatu w ramach egzystencjalnego nawrócenia.

Fr. Giovanni VOLTAN

Za:
https://www.ofmconv.net/
https://prowincja.panewniki.pl/
https://radioniepokalanow.pl/ekologia-franciszkanska-5…/