Rekolekcje dla małżeństw w Kalwarii Pacławskiej

Kolejne rekolekcje małżeńskie w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej odbędą się w dwóch turnusach – podstawowym i pogłębiającym. Celem weekendowych rekolekcji dla małżeńskich jest pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku. Weekendowe rekolekcje małżeńskie to przede wszystkim pewna forma dialogu, która z jednej strony ma pozwolić mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś – w przypadku nieporozumień – pomóc rozwiązywać konflikty między małżonkami.

Turnus podstawowy: DIALOG MAŁŻEŃSKI, 23-25 listopada 2018 r.

Turnus pogłębiający: WEEKEND MAŁŻEŃSKI, 12-14 października 2018 r.

Na Spotkania Małżeńskie mogą przyjechać ludzie w różnym wieku, o różnym stażu małżeńskim, różnym poziomie wiedzy i zaangażowania religijnego, z różną skalą uczuć łączących lub dzielących małżonków. Na weekend mogą przyjechać zarówno tzw. „dobre małżeństwa” jak i małżeństwa przeżywające poważne konflikty, często będące nawet na etapie rozmów o rozwodzie. W weekendzie mogą uczestniczyć też pary małżeńskie, które mają zamiar ponownie się połączyć po separacji.

Zapraszamy każde małżeństwo, które pragnie, by ich wspólne życie nieustannie się rozwijało. Koszt rekolekcji weekendowych wynosi 300 zł od pary z pełnym wyżywieniem. Zgłoszenia przyjmują Wiesław i Jadwiga Solarzowie, tel. 600 826 169 lub o.Edward 532 076 902, u którego można uzyskać także dodatkowe informacje.