Projekt BOBOLA: Zacznijcie mnie czcić (10): Dlaczego warto poznać Andrzeja Bobolę? (MP3)

16 maja – święto świętego Andrzeja Boboli, 367 rocznica jego męczeńskiej śmierci.

„Bóg wyznaczył św. Andrzejowi zadanie, aby otaczał opieką nasz kraj” – ks. Józef Niżnik, proboszcz i kustosz Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie.

Zapraszamy do udziału w naszym internetowym projekcie. Projekt BOBOLA: Zacznijcie mnie czcić. Projekt zakłada, że  każdego 16 dnia miesiąca, przywołujemy św. Andrzeja Bobolę, zachęcając do modlitwy za jego wstawiennictwem w intencjach naszego Narodu, a więc każdego z nas.

W Strachocinie, w miejscowości, w której się urodził, przemówił do wspomnianego ks. Józefa Niżnika, proboszcza i kustosza Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. W 1987 roku powiedział mu: ZACZNIJCIE MNIE CZCIĆ. 

Odcinek pierwszy naszego cyklu dostępny tutaj: Projekt BOBOLA: Zacznijcie mnie czcić (1)
Odcinek drugi naszego cyklu dostępny tutaj: Projekt BOBOLA: Zacznijce mnie czcić (2)
Odcinek trzeci naszego cyklu dostępny tutaj: Projekt BOBOLA: Zacznijcie mnie czcić (3)
Odcinek czwarty naszego cyklu dostępny tutaj: Projekt BOBOLA: Zacznijcie mnie czcić (4)
Odcinek piąty naszego cyklu dostępny tutaj: Projekt BOBOLA: Zacznijcie mnie czcić (5)
Odcinek szósty naszego cyklu dostępny tutaj: Projekt BOBOLA: Zacznijcie mnie czcić (6)
Odcinek siódmy naszego cyklu dostępny tutaj:Projekt BOBOLA: Zacznijcie mnie czcić (7)
Odcinek ósmy naszego cyklu dostępny tutaj: Projekt BOBOLA: Zacznijcie mnie czcić (8)
Odcinek ósmy naszego cyklu dostępny tutaj: Projekt BOBOLA: Zacznijcie mnie czcić (9)

***

Dziś w ramach naszego cyklu do wysłuchania rozmowa z Panem Czesławem Ryszką, autorem książki „Andrzej Bobola. Orędownik Polski. Życie, męczeństwo, świętość.” Malwina Szymańska zapraszam do wysłuchania.

CZĘŚĆ 1

Jest Pan autorem książek i o świętym Andrzeju Boboli i o świętym Maksymilianie. Zna ich Pan doskonale. Co łączy tych męczenników?

CZĘŚĆ 2

Ostatnie zjawienie się Andrzeja Boboli miało miejsce 1 maja 2020 roku – co wówczas męczennik przekazał ks. Józefowi Niżnikowi?

CZĘŚĆ 3

Co powiedziałby Pan tym, którzy nie znają Andrzeja Boboli, by zachęcić ich do poznania go i do modlitwy za jego wstawiennictwem?

CZĘŚĆ 4

Andrzej Bobola wiele razy ukazywał się po swojej śmierci. Uporządkujemy to nieco…

CZĘŚĆ 5

Proroctwo św. Andrzeja: Będę głównym patronem Polski

CZĘŚĆ 6

Invicti Athletæ Christi – Jedyna encyklika w historii Kościoła Katolickiego w całości poświęcona jednemu świętemu. Została ogłoszona przez papieża Piusa XII w trzechsetną rocznicę męczeńskiej śmierci Patrona Polski – 16 maja 1857r.

***

MODLITWA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI – PATRONA POLSKI
Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Dziękujemy Wszechmocnemu za to, że do świętych Wojciecha i Stanisława, patronów z początku naszych dziejów, dodał u boku Królowej Polski Ciebie. Twoje życie dopełniło się męczeństwem w krytycznym okresie pierwszej Rzeczypospolitej, a Twoja świętość uznana została przy końcu drugiej Rzeczypospolitej, której odrodzenie przepowiedziałeś. Obecnie w niepodległej Ojczyźnie patronujesz odnowie naszego życia, tak osobistego, jak i społecznego, żeby wzrastała jedność w Polsce, Europie i świecie. Niech Twój patronat zjednoczy nas w miłości przez wiarę w imię Jezusa Chrystusa, Twojego i naszego Pana, który z Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Fot. Męczeństwo św. Andrzeja Boboli SJ, za: www.swietyandrzejbobola.pl