Ponad 12,2 mln zł dla regionu żyrardowskiego

Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął decyzję kolejnym o wsparciu projektów w regionie żyrardowskim. W sumie mowa o ponad 12,2 mln zł dla samorządów lokalnych w ramach programów wsparcia. Pieniądze pozwolą na inwestycje w świetlicach wiejskich, ogrodach działkowych, modernizację boisk i hal sportowych, zakup autobusów dla szkół, realizację projektów proekologicznych i wiele innych działań.

Sejmik Mazowsza rozstrzygnął właśnie 11 z ponad 20 programów wsparcia, na które nabory zostały ogłoszone jeszcze w zeszłym roku. W sumie to blisko 190 mln zł na ponad 2 tys. inwestycji. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, to przede wszystkim ogromna pomoc finansowa dla lokalnych samorządów. – Dzięki pieniądzom z naszych autorskich programów wsparcia gminy i powiaty z regionu mogą zrealizować wiele inwestycji ważnych dla lokalnych społeczności. Tylko w regionie żyrardowskim będzie to 143 projektów, na które przeznaczyliśmy ponad 12,2 mln zł. A to jeszcze nie koniec niebawem będziemy przyznawać dofinansowanie w ramach pozostałych programów wsparcia, tak aby samorządy lokalne mogły jak najszybciej przystąpić do ich realizacji.

22 projekty – ochrona klimatu i czyste powietrze

Sejmik Mazowsza dofinansowuje proekologiczne projekty. W sumie w ramach programów „Mazowsze dla klimatu” i „Mazowsze dla czystego powietrza” na terenie regionu żyrardowskiego zostało dofinansowanych 11 projektów. Łączna wartość dofinansowania z budżetu województwa to ponad 1,5 mln zł. Wśród nich są m.in.: piknik ekologiczny w gminie Nowa Sucha, czyszczenie na mokro dróg miejskich na terenie miasta Sochaczew, budowa tężni solankowej na terenie gminy Rybno, założenie zieleni na skwerze w miejscowości Błędów, budowa zielonych wiat przystankowych na terenie gminy Chynów czy utworzenie parku kieszonkowego w Goszczynie.

Kwoty dofinansowania dla poszczególnych programów:

  • „Mazowsze dla czystego powietrza” – 3 projekty, ponad 279 tys. zł dofinansowania;
  • „Mazowsze dla klimatu” – 8 projektów, ponad 1,3 mln zł dofinansowania.

Ponad 3,5 mln zł na boiska i hale sportowe

Od lat sejmik Mazowsza dofinansowuje obiekty sportowe w całym regionie. W tym roku w ramach programu „Mazowsze dla sportu” wsparcie otrzymało 20 projektów sportowych w regionie żyrardowskim. Łącznie trafi do nich ponad 3,5 mln zł. Dofinansowane projekty to m.in.: modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łęczeszycach, boiska piłkarskiego w Zbroszy Dużej oraz boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Błędowie, wymiana nawierzchni hali sportowej w Mszczonowie, przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kruszewie, budowa kortu tenisowego w gminie Młodzieszyn oraz budowa skateparku w miejscowości Drwalew.

18 ogrodów działkowych ze wsparciem

Już po raz kolejny sejmik Mazowsza dofinansował inwestycje w ogrodach działkowych w ramach programu „Mazowsze dla działkowców”. W tym roku 18 ogrodów działkowych z regionu żyrardowskiego otrzymało 255 tys. zł dofinansowania. Na pomoc mogły liczyć m.in. takie projekty jak: rozprowadzenie wody po terenie ROD „Nad Utratą” w Sochaczewie, ocieplenie budynku domu działkowca wraz z utwardzeniem terenu wokół budynku w ROD „Irys” w Żyrardowie oraz w remont wjazdu na teren ogrodu ROD „Relaks” w Żyrardowie.

48 projektów strażackie z dofinansowaniem

„Mazowsze dla straży pożarnych” to program, w ramach którego sejmik Mazowsza dofinansowuje ochotnicze straże pożarne z całego regionu. Tegoroczne wsparcie dla OSP z regionu żyrardowskiego to ponad 2,4 mln zł. Te pieniądze zostały przeznaczone m.in. na remonty i modernizacje 20 budynków strażnic, m.in. dla OSP Zalesie, Iłów, Wilczogóra, Żyrardów czy Korytów, zakup 10 samochodów, m.in. dla OSP Warka, Michałów, Nowa Sucha, Rybno i Radziejowice, a także wyposażenie dla ochotniczych straży pożarnych. W sumie pomoc otrzymało 48 projektów.

Autobus dla gminy Nowe Miasto nad Pilicą

„Autobusy dla mazowieckich szkół” to jeden z nowych programów wsparcia, które w ubiegłym roku były prowadzone w ramach pilotażu. Dzięki niemu gminy z Mazowsza mogą kupić autobusy dowożące uczniów do szkół. W tym roku z pomocy finansowej skorzystała gmina Nowe Miasto nad Pilicą, która otrzymała na ten cel 500 tys. zł.

Ponad 3,4 mln zł dla sołectw i lokalnych centrów integracji

„Mazowsze dla sołectw” i „Mazowsze dla lokalnych centrów integracji” to programy wspierające lokalne społeczności. W ramach pierwszego z nich na pomoc finansową mogą liczyć niewielkie inwestycje w sołectwach, takie jak budowa oświetlenia lub wymiana na energooszczędne, budowa placów zabaw, siłowni plenerowych czy budowa chodników lub parkingów. W tym roku takie wsparcie otrzymało 10 projektów sołeckich z regionu żyrardowskiego. Łączna pomoc finansowa to ponad 1,1 mln zł. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” to wsparcie na budowę lub remonty domów kultury czy świetlic wiejskich. Sejmik województwa dofinansował 13 projektów w regionie żyrardowskim. W sumie to ponad 2,3 mln zł dofinansowania.

Pomoc dla bezdomnych zwierząt

Mazowieckie gminy i powiaty mogą liczyć na pomoc sejmiku Mazowsza w zapobieganiu bezdomności zwierząt i utrzymywaniu schronisk. 17 takich projektów w regionie żyrardowskim otrzymało w tym roku ponad 276 tys. zł dofinansowania z programu „Mazowsze dla zwierząt”.

5 projektów rad seniorów ze wsparciem sejmiku

Wycieczki, pikniki czy sportowe senioriady to tylko część projektów, które otrzymały w tym roku dofinansowanie w ramach programu „Mazowsze dla seniorów”. Sejmik Mazowsza wspiera mazowieckie rady seniorów i proponowane przez nich inicjatywy. W tym roku taką pomoc otrzymało 5 projektów skierowanych do seniorów mieszkających w regionie żyrardowskim. Należą do nich „Letnia SENIORADA 2024” – cykl koncertów w Chodakowie, „Senior – Artysta bez czasu i granic” w Żyrardowie, zwiększenie aktywności fizycznej i umysłowej seniorów poprzez poznawanie ciekawych miejsc i zajęcia w plenerze jako metoda poprawy warunków życia, otwartości oraz poszerzania wartości poznawczych wśród seniorów gminie Teresin, Dzień Seniora w Nowym Mieście nad Pilicą czy też Aktywni Seniorzy z Gminy Grójec.

Mazowsze dla młodzieży

Warto przypomnieć, że w grudniu 2023 r. został rozstrzygnięty program „Mazowsze dla młodzieży”. Samorząd województwa mazowieckiego dofinansował 3 inicjatywymłodzieżowych rad z regionu żyrardowskiego. Łączna kwota wsparcia to ponad 52 tys. zł. Środki można było pozyskać m.in. na organizowanie szkoleń z zakresu edukacji obywatelskiej, warsztatów rozwijających u młodzieży kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze, a także inicjatywy zgłoszone przez rady młodzieżowe. Poza tym wsparciem mogły zostać objęte działania związane z organizowaniem i przeprowadzeniem kampanii informacyjnej czy wyborczej, organizacją inauguracyjnej sesji młodzieżowych rad,warsztaty i szkolenia mające przygotować młodzież do pełnienia funkcji radnego oraz podnoszenie kompetencji przyszłych opiekunów młodzieżowych.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego