Niepokalanów: Wystawa pieczątek klasztornych

Wystawa pieczątek klasztornych Niepokalanowa, emerytowanych i w służbie czynnej.

Sfragistyka – jest to nauka o pieczęciach dawniej używanych. Skoro o nich utworzono odrębną dyscyplinę naukową, to znaczy, że są ważne i godne uwagi. Jak ważne, wiemy i dzisiaj. Bez pieczątki dokument nieważny. Dlatego każda szanująca się instytucja zaopatrzona jest w pieczęcie używane przez szefa i jego współpracowników.

Klasztor w Niepokalanowie, bliski setnej rocznicy założenia, z bogatą i różnorodną działalnością, w przeszłości i obecnie, posługuje się pieczęciami. Pewna część dawnych szczęśliwie się zachowała i jest przechowywana w Votarium, miejscu przechowywania wszelkiego rodzaju pamiątek. Treści, kształty i budowa pieczątek przekazują wiele cennych informacji o klasztorze i uzupełniają jego historię. Pracownicy archiwum z całego zbioru wybrali bardziej charakterystyczne pieczęcie do prezentacji, której nadano nazwę: „Wystawa pieczątek klasztornych Niepokalanowa, emerytowanych i w służbie czynnej”. Wystawa została urządzona w Muzeum Papieskim, tam gdzie są tylko dwa cenne eksponaty, samochody używane przez św. Jana Pawła II.

Informując o tym wydarzeniu, wzbogacającym historię Niepokalanowa, zapraszamy przede wszystkim mieszkańców klasztoru, ale także ich gości i pielgrzymów do zwiedzenia wystawy. Otwarta jest codziennie. Wyciski pieczęci, powiększone i opatrzono krótką informacją, pozwalają obejrzeć wystawę bez przewodnika. Będzie dostępna do sierpnia 2023.

o. Roman Aleksander Soczewka, kustosz wystawy
fot. ilustracyjne za: https://pixabay.com/