Niepokalanów: VIII Ogólnopolskie Spotkanie Środowisk Kolbiańskich – 23 września

MAKSYMILIANALIA – NIEPOKALANÓW 2023

VIII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE ŚRODOWISK KOLBIAŃSKICH – Honorowych Dawców Krwi; Energetyków, Elektryków i Elektroników; Rodzin; Krótkofalowców; Dziennikarzy; Drukarzy; parafii i świątyń pw. św. Maksymiliana; szkół i stowarzyszeń im. św. Maksymiliana; działaczy społecznych i wszystkich czcicieli św. Maksymilian.

Wszelkie informacje, uwagi, propozycje, zgłoszenia, wnioski, proszę kierować na adres e-mail: maksymilianalia@gmail.com lub tel. +48 602 691 188

PROGRAM:

NIEPOKALANÓW, 23 września 2023

7:00 – 15:00 Praca Stacji Okolicznościowej Polskiego Związku Krótkofalowców

8:00 Różaniec (kaplica-sanktuarium św. Maksymiliana)

9:00 – 14:00 Akcja honorowego oddawania krwi w ambulansie

9:00 – 14:00 Prezentacja działalności grup i stowarzyszeń

9:00 Panorama Tysiąclecia (w podziemiach bazyliki)

9:45 Misterium Męki Pańskiej (sala św. Bonawentury)

11:00 Eucharystia (bazylika Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask)

12:30 Konferencja w sali św. Bonawentury (prelekcje gości + gala wyróżnień)

14:00 Posiłek z niepokalanowskiej kuchni (za ofiarą)

15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

15:30 Rozesłanie wspólnoty pielgrzymów

Uwaga: W Niepokalanowie można:

nawiedzić Kaplicę Wieczystej Adoracji dla modlitwy, adoracji i medytacji (przez całą dobę),
zapisać się do Rycerstwa Niepokalanej (MI) w Ośrodku Narodowym MI (8:00 – 14:00),
zwiedzić Muzeum św. Maksymiliana, muzeum niepokalanowskiej straży pożarnej i muzeum papieskie (do 17:00),
dokonać zakupów w księgarni (do 16:00).

Wszelkie informacje, uwagi, propozycje, zgłoszenia, wnioski, proszę kierować na adres e-mail: maksymilianalia@gmail.com lub tel. +48 602 691 188

Fot. Wydawnictwo OO. Franciszkanów w Niepokalanowie