Łódź: Listopadowa Duma – 9 wydarzeń na 99 lat niepodległości

Listopad jest dla nas, Polaków, miesiącem szczególnym, m.in. ze względu na pamięć o niezwykle ważnych wydarzeniach historycznych. Z radością zapraszamy Państwa do udziału w szeregu wydarzeń o charakterze patriotycznym i edukacyjnym, które w ramach akcji „Listopadowa Duma – 9 wydarzeń na 99 lat niepodległości” będą miały miejsce w Łodzi, Piotrkowie Tryb. i Tomaszowie Maz.

1. Konkurs na esej „Co zrobiłbym na miejscu Piłsudskiego 11 listopada 1918 roku? Alternatywna historia polskiej niepodległości”

To prawdziwe wyzwanie dla pasjonatów historii Polski i ludzi z wyobraźnią. Mamy nadzieję, że taka przygoda z pisaniem alternatywnego scenariusza polskiej niepodległości przyczyni się do odkrywania wartości i motywacji, jakie stały za decyzjami przedwojennych elit, a także pozwoli przyjrzeć się etosowi tamtych czasów. Wierzymy w ogromny potencjał młodego pokolenia. Na laureatów i finalistów czekają nagrody rzeczowe i okolicznościowe upominki. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wieku 14 – 20 lat.

2. Rekonstrukcja „Rozbrajanie niemieckich żołnierzy i policjantów w Łodzi 1918”

Zapraszamy na rekonstrukcję, która będzie jednocześnie zakończeniem Gry Miejskiej „Dziś, jutro, pojutrze” organizowanej przez ZHR. Jesteśmy przekonani, że ta bardzo atrakcyjna i efektowna forma przekazu zbliży widzów do konkretnych wydarzeń i postaci. Niemal dosłownie „dotkniemy” historii. Rekonstrukcja będzie nawiązywać do faktycznych epizodów, które miały miejsce w Łodzi w listopadzie 1918 roku.

Rekonstrukacja odbędzie się w niedzielę 5 listopada 2017 r.o godz. 15.00 w Parku Staromiejskim (przy pomniku Aleksandra Kamińskiego, róg ul. Północnej i ul. Zachodniej)

3. Wielka Lekcja Historii „O agencie Piłsudskiego, który został wojewodą łódzkim”

Wielka Lekcja Historii odbędzie się w poniedziałek 6 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w Szkole Salezjańskiej w Łodzi przy ul. Wodna 34. Będzie miała formę warsztatów edukacyjnych, połączonych z projekcją filmu „Zaufany Piłsudskiego” i dyskusją, z udziałem reżyserki Jolanty Kessler. Film, będący osią spotkania, to dokument o Henryku Józewskim, współpracowniku Józefa Piłsudskiego.

4. „Zaufany Piłsudskiego” – projekcja filmu i spotkanie z reżyserem

Projekcja filmu „Zaufany Piłsudskiego” oraz dyskusja z udziałem reżyserki Jolanty Kessler odbędzie się w poniedziałek 6 listopada 2017 r. o godz. 19.00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi przy ul. Św. Stanisława Kostki 14.

5. Wielka Lekcja Historii „O agencie Piłsudskiego, który został wojewodą łódzkim”

Wielka Lekcja Historii odbędzie się we wtorek 7 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w Szkole Bernardyńskiej w Łodzi przy ul. Pankiewicza 15. Będzie miała formę warsztatów edukacyjnych, połączonych z projekcją filmu „Zaufany Piłsudskiego” i dyskusją, z udziałem reżyserki Jolanty Kessler. Film, będący osią spotkania, to dokument o Henryku Józewskim, współpracowniku Józefa Piłsudskiego.

6. „Zaufany Piłsudskiego” projekcja filmu i spotkanie z reżyserem

Projekcja filmu „Zaufany Piłsudskiego” oraz dyskusja z udziałem reżyserki Jolanty Kessler odbędzie się we wtorek 7 listopada 2017 r. o godz. 15.00 w Parafii NSJ w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Popiełuszki 2.

7. Spacer edukacyjny „Śladami Łódzkiej Niepodległej”

Spacer po Starym Cmentarzu poprowadzą znakomici przewodnicy z Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem przy ulicy Ogrodowej w Łodzi. Spotkanie w całości zostanie poświęcone postaciom związanym z Łodzią i z wydarzeniami czasu odzyskiwania niepodległości, takim jak Stefan Linke, Leon Tocgtermann, Henryk Goldman, Aleksander Napiórkowski, Benedykt Grzymała-Pęczkowski, Stefan Pogonowski. Zbiórka przy wejściu głównym cmentarza – niedziela 12 listopada 2017 r. godz. 10.00.

8. Koncert Patriotyczny „Listopadowa Duma”

Koncert patriotyczny Listopadowa Duma odbędzie się w poniedziałek 27 listopada 2017 r. o godz. 19.00 w ŁSSE w Łodzi, ul. Tymienieckiego 22/24. To szczególne wydarzenie artystyczne. Repertuar składać się będzie z utworów autorstwa osób związanych z regionem łódzkim oraz z utworów tematycznie nawiązujących do postaci lub wydarzeń historycznych naszego regionu. Podczas koncertu wystąpią dwie znakomite łódzkie artystki, Barbara Rogala i Dobrochna Jachowicz–Zakrzewska, czyli Rogala-Jachowicz Duo, oraz łódzki aktor Marek Cichucki. W klasycznej formie zaprezentują znane i mniej znane utwory o tematyce niepodległościowej, a także fragmenty pism i relacje świadków odzyskiwania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. Koncert poprowadzi kulturoznawca, związana z Łodzią Jolanta Sowińska­-Gogacz.

9. Debata Naukowa „Przystanek Niepodległa”

Debata naukowa z udziałem łódzkich i piotrkowskich przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych odbędzie się we wtorek 28 listopada 2017 r. o godz. 11 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 114/118. Punktem wyjścia do dyskusji będzie refleksja nad różnymi aspektami odzyskania nieodległości w 1918 r. oraz nad procesami jej ugruntowywania wśród Polaków. Debata będzie połączona z uhonorowaniem i nagrodzeniem finalistów oraz laureatów ogłoszonego konkursu dla młodzieży.

W debacie udział wezmą:
Konrad Hennig –­ doktor nauk politycznych, wykładowca akademicki, w latach 2013­-2015 Kanclerz Wyższej Szkoły Humanistyczno­-Ekonomicznej w Sieradzu. Autor kilkunastu publikacji naukowych oraz tekstów publicystycznych. Wieloletni sekretarz łódzkiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber. Współzałożyciel Fundacji Aurea Libertas, koordynator zespołu ekspertów łódzkiego Ośrodka Studiów o Mieście i Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź.
Tomasz Tulejski – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, doktor habilitowany nauk prawnych, wykładowca akademicki, autor ponad 60 publikacji, m.in. z zakresu teorii państwa, źródeł ładu prawnego i politycznego, praw i wolności jednostki oraz partycypacji politycznej.
Jacek Reginia­Zacharski – doktor habilitowany, historyk i politolog, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalista w zakresie historii najnowszej, historii stosunków międzynarodowych oraz nauk politycznych.

Szczegółowe informacje: listopadowaduma.pl