Łódź: Festyn Miłosierdzia „Szlakiem Faustyny”

Zapraszamy na coroczny Festyn Miłosierdzia „Szlakiem Faustyny”, który odbędzie się 7 kwietnia 2018 roku – w roku 80. rocznicy śmierci św. Faustyny i 10. rocznicy poświęcenia Jej pomnika.

Festyn ma uczcić osobę św. Faustyny Kowalskiej – Patronki Miasta (jedyne miasto na świecie ma św. Faustynę za patronkę) i przybliżyć jej życiorys mieszańcom miasta Łodzi. W Łodzi w parku Wenecja (dziś Słowackiego) rozpoczęło się apostołowanie młodej jeszcze Heleny Kowalskiej – 94 – rocznica objawienia (1924 r.). Podczas zabawy tanecznej w parku, wydarzyło się coś co na zawsze odmieniło jej życie. Usłyszała głos Chrystusa! Z potrzeby serca i ducha udała się do kościoła św. Stanisława Kostki, i tam podjęła ważną dla siebie i Kościoła decyzję o wstąpieniu do klasztoru. Całe życie św. Faustyny Kowalskiej wypełnione było posłannictwem Miłosierdziu Bożemu.

Poprzez przemarsz drogą, którą szła św. Faustyna z parku Słowackiego, ulicą Sanocką, Krośnieńską, Pabianicką, Piotrkowską, aż do dzisiejszej Archikatedry, pragniemy upamiętnić szczególną chwilę jej życia, a także uzmysłowić mieszkańcom, że i oni mogą chodzić drogą świętej. Tą drogę przebył przed 31 laty Honorowy Obywatel Miasta Łodzi, dziś już Święty Jan Paweł II. Łódź jest szczególnym miastem na mapie Miłosierdzia Bożego: tutaj bowiem żyła, pracowała i dorastała św. Faustyna, jeszcze wtedy Helenka Kowalska, która dziś została wyróżniona nie tylko przez władzę miasta, ale także Papieża Jana Pawła II. Święta Faustyny jest także dziś dla nas Apostołką Miłosierdzia tak jak Papież Polak, który ustanowił święto Miłosierdzia Bożego.

Atrakcją Festynu jest występ zespołów muzycznych, możliwość udziału w zabawie, następnie po krótkiej modlitwie w miejscu gdzie 94 lat temu młoda Helenka Kowalska usłyszała głos cierpiącego Chrystusa, (co przypomni inscenizacja przygotowana przez aktorów), wyruszymy wraz z relikwiami Patronki miasta i pójdziemy tą drogą, którą Helenka – Święta Faustyna przeszła do katedry.


PROGRAM:

1. CZĘŚĆ MUZYCZNA

miejsce: Park Słowackiego w Łodzi / dawna Wenecja/

czas: godz. 11.00 – Festyn rozpocznie się występem Artystów Cyrkowych – KLAUNIK – Artystyczne Centrum Rozrywki Rodzinnej, oraz zespołu muzycznego DUVAL z Gdańska. Obecni będą przedstawiciele Zespołu Synodalnego, a swoim świadectwem podzielą się członkowie wspólnoty charyzmatycznej ”SKAŁA”.

2. PRZEMARSZ ulicami miasta Łodzi do Archikatedry Łódzkiej ok. godz. 14:00

Wyjście z parku od ul. Pabianickiej /przejście dla pieszych/do ul. Sanockiej i Krośnieńskiej, Pabianickiej, Piotrkowskiej.

– pierwsze zatrzymanie: stacja przy Domu – Muzeum św. Faustyny ulica Krośnieńska 9 – zapowiedź intencji za chorych duchowo i fizycznie
– drugie zatrzymanie: stacja przed ulicą Wólczańską – zapowiedź intencji za dzieci i młodzież-Zespoły Synodalne
– trzecie zatrzymanie: stacja przy ul. Sieradzkiej – zapowiedź intencji za bezrobotnych, ludzi pracy i pracodawców
– czwarte zatrzymanie: stacja przed katedrą – zapowiedź intencji za mieszkańców i władze miasta

Przybycie do katedry przed godz. 15.00 i Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia

3. AKT ZAWIERZENIA I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO RELIKWIAMI

Powitanie uczestników przez Ks. Arcybiskupa, zawierzenie mieszkańców miasta Łodzi Bożemu Miłosierdziu i błogosławieństwo. Na sam koniec uroczystości rozdawane są chlebki miłosierdzia.

Reżyseria: + Prof. Jerzy Woźniak, ks. mgr Wiesław Potakowski
Organizator: Parafia Świętej Faustyny Kowalskiej w Łodzi
Koordynator: Magdalena Frątczak (tel. 505-584-247), Aleksandra Marjańska (tel. 507 122 030)