Lektura RN: Św. Bonawentura – ŻYCIORYS WIĘKSZY ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU – od poniedziałku, 27 grudnia

Do słuchania Lektury radiowej zapraszamy codziennie o 10.45, 16.45 i 22.45.

“Życiorys większy św. Franciszka z Asyżu” – życiorys św. Franciszka z Asyżu napisany przez św. Bonawenturę w latach 1260-1263 na prośbę braci z zakonu franciszkańskiego. Zawiera chronologicznie i tematycznie uporządkowane fakty z życia świętego od jego urodzenia aż do kanonizacji, a także opis dokonanych przez niego cudów.

Czyta Hubert Czarnocki.