KRAJOBRAZY ŻYCIA: Depresja u dzieci i młodzieży – środa, 6 grudnia, 20.30

Coraz więcej dzieci i młodzieży zmaga się z depresją. Narodowy Fundusz Zdrowia podaje, że liczba niepełnoletnich pacjentów leczących się na zaburzenia lękowe oraz depresyjne wzrosła o 120% w ciągu ostatnich lat. Objawy tych zaburzeń są inne u dzieci niż u dorosłych – jak zatem rozpoznać depresję u młodzieży i jak wspierać nastolatków?

Dzieci i nastolatki przeżywają kryzysy emocjonalne w sposób niecharakterystyczny, niespecyficzny dla osób dorosłych. Mówimy tu o kłopotach z koncentracją uwagi, o tym że dziecko nie jest w stanie się niczego nauczyć, albo nie jest w stanie niczego odtworzyć podczas klasówki, kiedy widzimy, że ono się bardzo stara, kiedy ono nas zapewnia, że się nauczyło, ale kiedy nie jest w stanie tej wiedzy z siebie wydobyć, albo kiedy mówi, że uczy się długie godzinę, a nic mu do głowy nie wchodzi.

Są zachowania agresywne, jest bunt, jest postawa wroga względem otoczenia. Kiedy w taki sposób zachowuje się nastolatek, kiedy krzyczy, trzaska drzwiami, nie przychodzi na lekcje, wdaje się w bójki. My dorośli mamy tendencję do tego, żeby powiedzieć: bunt, złe wychowanie, żeby dać karę, żeby nastolatka próbować korygować.

Część młodych osób, które borykają się z depresją rezygnuje z wcześniej wprawianych aktywności, angażuje się za to silnie w jedną, wybraną. Najczęściej jest to granie na komputerze. Taka sytuacja bywa błędnie rozpoznawana przez otoczenie jako nadużywanie komputera.

Jak rozpoznać depresję u młodego człowieka? Jakie są objawy? Jak reagować? Opowie Małgorzata Łuba – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Współzałożycielka nieformalnego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom i Bliskim Samobójców „Tabu”, które nieodpłatnie udziela pomocy osobom zagrożonym podjęciem próby samobójczej oraz rodzinom po stracie samobójczej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, w ramach którego współtworzy i prowadzi programy profilaktyczne zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Jedna ze specjalistek portalu życie warte jest rozmowy.

SŁUCHAJ: środa, 6 grudnia – godz. 20.30 (premiera) i piątek, 8 grudnia – godz. 7.30.