Bardzo subiektywny przewodnik historyczny: Twierdza Modlin – poniedziałek, 11 października, 10.15

W najbliższej audycji „Bardzo subiektywny przewodnik historyczny”  Marek Orzechowski opowie o jednej z największych i najlepiej zachowanych twierdz w Polsce, o Twierdzy Modlin.

Położenie Modlina, u zbiegu rzek Wisły, Narwi i Wkry nadawało temu miejscu wybitne walory obronne. Docenił je król szwedzki Karol Gustaw, zakładając tu obóz warowny o narysie gwiazdy czteroramiennej tzw. „Bugskansen”, który przetrwał aż do 1660r. W 1806r. Napoleon, dążąc do rozciągnięcia swych wpływów na wschodzie Europy, tworzy Księstwo Warszawskie. Rozpoczyna budowę na terytorium Księstwa szeregu twierdz. Wstępną decyzję o budowie twierdzy w Modlinie, podejmuje Napoleon, w grudniu 1806r. w czasie pobytu w Poznaniu… /za: https://twierdzamodlin.pl//

Premiera – poniedziałek, 11 października, 10.15
Powtórka – czwartek, 14 października, 17.15.

Na zdjęciu – Modlin, ruiny spichlerza, ujście Bugu i Narwi do Wisły. Fot. za Wikipedia